Mokymo programos
Chemija
Valstybinis kodas: 612F10001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Bakalauro studijos programos tikslas yra ugdyti šias būsimų absolventų žinias ir įgūdžius:
- tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, žinoti pagrindines konvencijas;
- kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės principų suvokimą;
- supratimą apie pagrindinius cheminių reakcijų tipus, mokėjimą jas charakterizuoti;
- termodinamikos principų ir jų taikymo chemijoje išmanymą;
- cheminės kinetikos pagrindų suvokimą;
- gebėjimą taikyti kvantinės mechanikos principus aprašant atomų bei molekulių sandarą ir savybes;
- gebėjimą matyti ryšį tarp medžiagos visuminių savybių ir pavienių atomų bei molekulių savybių;
- pagrindinių medžiagų tyrimo metodų žinojimą ir gebėjimą juos taikyti tiriant įvairias medžiagas;
- mokėjimą saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis;
- įgyti standartinių laboratorinių procedūrų įgūdžių atliekant sintezės ir analizės darbus su neorganinėmis bei organinėmis medžiagomis;
- žinoti svarbiausius medžiagų struktūros tyrimo metodus;
- lavinti mokėjimą dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius;
- mokėjimą teoriškai atpažinti ir analizuoti naujoviškas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
- mokėjimą teoriškai apskaičiuoti ir praktiškai įgyvendinti patikimus matavimus;
- nusimanyti apie naujas ir reikšmingas cheminių tyrimų ir plėtros problemas;
- mokėjimą interpretuoti duomenis, gautus iš laboratorinių stebėjimų ir matavimų, jų svarbos ir juos aiškinančios teorijos požiūriu;
- stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio chemines savybes, įvykius ar kitimus, juos sistemiškai ir patikimai užrašyti bei dokumentuoti.
Minimalus išsilavinimas stojant į šią studijų programą - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija", "Neorganinė chemija", "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Polimerų chemija", "Biochemija", "Koloidų chemija", "Kristalų chemija", "Kvantinė chemija".
III kurse studentai turi galimybę pasirinkti siauresnę chemijos specializaciją (analizinę chemiją, neorganinę chemiją, fizikinę chemiją, organinę chemiją arba polimerų chemiją), taip pat nuo pirmo kurso galima studijuoti chemijos programos šaką - konservavimo ir restauravimo chemiją.
Programoje yra numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 2 mėnesiai.
Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.
Galima tęsti studijas chemijos, biochemijos ir kitose su chemija ar biochemija susijusiose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bakalauro studijų programos absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.
Funkcinės kompetencijos:
- Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti,
- Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais,
- Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes,
- Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus,
- Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus,
- Gebėti registruoti gautus matavimus,
- Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis,
- Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis,
- Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis.
Pažintinės kompetencijos:
- Išmanyti chemijos principus, dėsnius,
- Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus,
- Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus,
- Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą,
- Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką,
- Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas,
- Išmanyti cheminės analizės principus,
- Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius, Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką,
- Taikyti žinias apie darbų saugą,
- Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus.
Bendrosios kompetencijos:
- Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje,
- Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai,
- Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba,
- Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis),
- Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai,
- Gebėti mąstyti kritiškai,
- Gebėti mąstyti kūrybiškai, Gebėti mokytis,
- Gebėti plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas,
- Gebėti veikti informacijos centre,
- Gebėti prisitaikyti prie naujų situacijų,
- Gebėti spręsti problemas,
- Gebėti priimti sprendimus,
- Gebėti dirbti komandoje,
- Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai,
- Gebėti prisiimti etinę atsakomybę,
- Matematinio raštingumo gebėjimai,
- Informacinių technologijų naudojimo gebėjimai,
- Turėti informacijos paieškos įgūdžių,
- Iniciatyvumas,
- Gebėti mąstyti moksliškai,
- Išmanyti verslo pagrindus,
- Projektų valdymo įgūdžiai,
- Pareigingumas,
- Gebėti dirbti tarptautinėje aplinkoje,
- Gebėti vadovauti,
- Novatoriškumas.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitete.
Minimalus išsilavinimas stojant į šią studijų programą - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju