Mokymo programos
Lietuvių filologija ir užsienio kalba
Valstybinis kodas: 612U10002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus, gebančius savarankiškai analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas, atlikti filologinius tyrimus, versti iš vienos kalbos į kitą kalbą,
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos ir užsienio kalbos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, visatos atradimą, logiką, ugdymo filosofiją ir vadybą, estetiką ir kitus dalykus.
Kiekvienais metais šioje studijų programoje būna priimami studentai į skirtingų užsienio kalbų (italų, ispanų, latvių, naujosios graikų, kroatų, suomių, turkų, vokiečių ir kt.) studijas. Pagal atitinkamą užsienio kalbą studijuoja šiuos specialybinius dalykus: antikinę literatūrą, šiuolaikinę estų kalbą, šiuolaikinę ispanų kalbą, šiuolaikinę kroatų kalbą, šiuolaikinę turkų kalbą, senąją graikų kalbą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti vertėjais, referentais redaktoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjo, referento, redaktoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti bendrauti įvairiose situacijose, gretinti, analizuoti ir apibendrinti įvairius dviejų kultūrų, gimtosios ir užsienio kalbos reiškinius, įžvelgti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei sąveiką, savarankiškai atlikti filologinius tyrimus, rašyti dalykinio ir mokslinio pobūdžio išvadas, taikyti ir gilinti vertimo iš vienos kalbos į kitą įgūdžius profesinėje veikloje;
- žinoti svarbiausius lietuvių filologijos mokslo dalykus, kalbos ir rašto istoriją, pagrindinius lietuvių literatūros raidos etapus, šiuolaikines kalbos ir literatūros problemas, vertimo teorijas ir principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologijos ir užsienio kalbos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju