Mokymo programos
Lietuvių filologija ir reklama
Valstybinis kodas: 612U10004
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa realizuojama dvigubos specializacijos pagrindu. Programos koncepcija - klasikinio pobūdžio lietuvių filologijos disciplinų ir reklamos diskurso, medijų srities disciplinų dermė.
Programa yra skiriama plataus profilio lituanistams, kuriems suteikiama fundamentalių lietuvių kalbotyros, literatūrologijos žinių, kuriems formuojamas tvirtas kultūrologinis pagrindas, lemiantis tekstų rašymo, kūrimo, analizės bei analitinio mąstymo gebėjimus; kuriems teorinės reklamos diskurso kūrimo, tyrimo, suvokimo, interpretavimo, kalbos - kaip poveikio ir tikslo siekimo priemonės - analizės žinios garantuoja naujas filologinės kompetencijos pritaikymo sritis, rengti.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į universitetą konkurso sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos ir reklamos specialistai studijuoja literatūrologines ir lingvistines disciplinas (pvz., Teksto interpretacija, Šiuolaikinės lietuvių literatūros problemos, Bendrinė lietuvių kalba, Lietuvių kalbos kultūra ir stilistika); tarpdalykines disciplinas, ugdančias praktinius reklamos verbalinės ir neverbalinės raiškos, meniškumo, socialinio, psichologinio poveikio vertinimo gebėjimus (pvz., Derybų kalba, Reklama ir propaganda, Reklamos estetika ir dizainas); kompiuterinio raštingumo disciplinas (pvz., Kompiuterinės leidybos sistemos); socialinių mokslų disciplinas (pvz., Kultūros projektų vadyba); bendrąsias universitetines disciplinas (pvz., Komercinė ir autorinė teisė).
Ketvirtaisiais studijų metais atliekama 12 savaičių (480 val.) profesinė praktika. Suteikiama galimybė atlikti praktiką leidyklose, įvairių medijų redakcijose, reklamos agentūrose, kultūros įstaigose ir kt., taip įtvirtinamos universitete gautos žinios, pritaikomi filologinio ir reklaminio darbo įgūdžiai praktinėje veikloje.
Programa baigiama bakalauro darbo gynimu. Apgynusiems suteikiamas bakalauro laipsnis.
Baigusieji šią programą gali dirbti reklamos ir viešųjų ryšių specialistais reklamos agentūrose, įvairiose valstybinėse ir komercinėse įstaigose; leidyklose, įvairių medijų (laikraščių, žurnalų, televizijos, radijo) redakcijose, elektroninėse leidybos priemonėse, kultūros įstaigose redaktoriais, stilistais, kalbos tvarkytojais ir reklamos specialistais; įgiję mokytojo licenciją, absolventai gali dirbti mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.
Baigusieji šią programą gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities magistrantūroje, išlaikę papildomus egzaminus - socialinių mokslų magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių filologo ir reklamos specialisto darbą.
Svarbiausios lietuvių filologijos ir reklamos absolvento funkcinės kompetencijos: gebėti kūrybiškai analizuoti bei vertinti lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros reiškinius plačiame pasaulinės kultūros kontekste; gebėti taikyti įvairias kalbos, literatūros, reklamos tyrimų metodikas; gebėti kurti, redaguoti, reklamuoti įvairaus žanro bei pobūdžio tekstus; gebėti kurti rašytinį ir vizualųjį reklamos tekstą.
Svarbiausios lietuvių filologijos ir reklamos absolvento pažintinės kompetencijos: žinoti lietuvių kalbos sistemą; žinoti lietuvių literatūros raidą; žinoti filologinių tyrimų metodikas; išmanyti reklamos paskirtį, poveikį, rūšis bei žanrus; išmanyti verbalinės reklamos kūrimo strategijas; išmanyti viešųjų kalbų, derybų kalbų ir viešųjų ryšių organizavimo principus.
Svarbiausios lietuvių filologijos ir reklamos absolvento bendrosios kompetencijos: mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, mokėti veiksmingai dirbti komandoje, mokėti sklandžiai, aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, mokėti generuoti kūrybines idėjas; mokėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti lietuvių filologijos ir reklamos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologijos ir reklamos specialistu nėra pripažįstami.
Baigusieji šią programą gali dirbti reklamos ir viešųjų ryšių specialistais reklamos agentūrose, įvairiose valstybinėse ir komercinėse įstaigose; leidyklose, įvairių medijų (laikraščių, žurnalų, televizijos, radijo) redakcijose, elektroninėse leidybos priemonėse, kultūros įstaigose redaktoriais, stilistais, kalbos tvarkytojais ir reklamos specialistais; įgiję mokytojo licenciją, absolventai gali dirbti mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.
Lietuvių filologijos ir reklamos programos koncepcija - klasikinio pobūdžio lietuvių filologijos disciplinų ir reklamos diskurso, medijų srities disciplinų dermė - užtikrina, kad šios programos absolventai yra konkurentabilūs Lietuvos darbo rinkos dalyviai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju