Mokymo programos
Biochemija
Valstybinis kodas: 612C73001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Bakalauro studijų programos tikslas yra pasiekti, kad studentai:
turėtų gilių svarbiausių chemijos sričių (neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės) ir biochemijos žinių;
būtų susipažinę su biotechnologijos pagrindais;
suprastų svarbiausių biomolekulių sandarą;
suprastų ryšį tarp biomolekulių sandaros ir jų funkcijų ląstelėje ir organizme;
gebėtų atlikti skaičiavimus, susijusius su fermentine kinetika ir biocheminių reakcijų termodinamika;
suprastų svarbiausių biojunginių metabolizmą;
būtų įsisavinę biocheminę laboratorinę techniką ir gebėtų savarankiškai dirbti biocheminėje laboratorijoje;
gebėtų parengti detalų laboratorinio darbo aprašymą, matuoti, registruoti duomenis, palyginti skirtingų laboratorinių metodų privalumus ir trūkumus;
gebėtų biochemines žinias taikyti sprendžiant mokslines, gamtosaugines ir socialines problemas;
mąstytų savarankiškai ir moksliškai.
Minimalus išsilavinimas stojančiajam - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija" "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Bendroji biologija", "Biochemija", "Genetika", "Biotechnologija".
Numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 4 mėnesiai.
Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.
Galima tęsti studijas biochemijos, chemijos ir kitose su biochemija ir chemija susijusiose magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biochemijos bakalauras gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.
Ugdomos funkcinės kompetencijos:
Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti,
Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais,
Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes,
Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus,
Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus,
Gebėti registruoti gautus matavimus,
Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis,
Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis,
Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis.
Ugdomos pažintinės kompetencijos:
Išmanyti chemijos principus, dėsnius,
Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus,
Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus,
Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą,
Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką,
Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas,
Išmanyti cheminės analizės principus,
Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius,
Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką,
Taikyti žinias apie darbų saugą,
Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus.
Ugdomos bendrosios kompetencijos:
Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje,
Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai,
Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba,
Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis),
Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai,
Gebėti mąstyti kritiškai,
Gebėti mąstyti kūrybiškai,
Gebėti mokytis,
Gebėti plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas,
Gebėti veikti informacijos centre,
Gebėti prisitaikyti prie naujų situacijų,
Gebėti spręsti problemas,
Gebėti priimti sprendimus,
Gebėti dirbti komandoje,
Gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai,
Gebėti prisiimti etinę atsakomybę,
Matematinio raštingumo gebėjimai,
Informacinių technologijų naudojimo gebėjimai,
Turėti informacijos paieškos įgūdžių,
Iniciatyvumas,
Gebėti mąstyti moksliškai,
Išmanyti verslo pagrindus,
Projektų valdymo įgūdžiai,
Pareigingumas,
Gebėti dirbti tarptautinėje aplinkoje;
Gebėti vadovauti;
Novatoriškumas.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitete.
Minimalus išsilavinimas stojančiajam - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš chemijos, matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju