Mokymo programos
Azijos studijos
Valstybinis kodas: 612U71001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos plataus humanitarinio išsilavinimo Azijos regionų (Tolimųjų Rytų, Pietų Azijos ir Artimųjų Rytų) kultūrų specialistus, įgyjančius dviejų pagrindinių regiono kalbų, istorijos, intelektinės ir vizualiosios kultūros, religijų žinias ir jų taikymo praktinėje bei tiriamojoje veikloje įgūdžius, gebančius analizuoti ir tirti Azijos regionų kultūrinės raidos dėsningumus, tarpkultūrinės komunikacijos ir Europos-Azijos partnerystės globalizacijos sąlygomis ypatumus; ugdyti kritinį humanitarinių ir socialinių disciplinų duomenų rinkimo ir tyrimo metodų suvokimą ir taikymą Azijos studijose.
Minimalus stojančiojo išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš istorijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos brandos egzaminų įvertinimų ir geografijos mokomojo dalyko metinio įvertinimo.
Pagrindiniai studijų dalykai: Azijos regiono kalbos (japonologijos specializacijoje - japonų ir kinų, sinologijos - kinų ir tibetiečių, indologijos - hindi ir sanskritas, arabistikos - arabų ir farsi, iranistikos - farsi ir arabų, turkologijos - turkų ir arabų), specializacijos regiono kultūra, istorija, religija, filosofija, Kultūrologijos pagrindai, Socialinės ir kultūrinės antropologijos pagrindai ir lauko tyrimų metodai, Lyginamoji civilizacijų istorija, Vizualiosios kultūros studijų pagrindai, Religijotyros metodologija.
Specializacijos apibūdinamos pagal studijuojamą kultūrinį regioną: japonologija (arba Japonijos regiono studijos), sinologioja (Kinijos regiono studijos), indologija (Indijos regiono studijos), arabistika (arabų šalių regiono studijos), iranistika (Irano regiono studijos), turkologija (Turkijos regiono studijos).
Praktika integruota į studijų krypties pagrindų dalykų turinį.
Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.
Programos absolventai gali tęsti studijas kitose antrosios pakopos humanitarinių ir socialinių mokslų srities studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Absolventas gali dirbti kvalifikuotu specialistu kultūros, švietimo, valstybės valdymo, žiniasklaidos ir verslo srityse, kur reikalingos Azijos kalbos, kultūros, istorijos, filosofijos, religijos žinios bei kritinio mąstymo gebėjimai. Įgijęs licenziją gali dirbti Azijos šalių turistų gidu.
Programoje įgyjamos šios svarbiausios kompetencijos:
- Funkcinės kompetencijos: tarpdisciplininių regionistikos metodų taikymo mokslo tyrimuose, originalių ir kritinių šaltinių analizės ir vertinimo kompetencijos.
- Pažintinės kompetencijos: dviejų Azijos regiono kalbų, regiono kultūros, istorijos, religijos, filosofijos, vizualiosios kultūros žinios.
- Bendrosios kompetencijos: tarpkultūrinės komunikacijos ir tarptautiškumo kompetencijos.
Kvalifikacija įgyjama tik universitetinio mokymo institucijose.
Minimalus stojančiojo išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju