Mokymo programos
Programų sistemos
Valstybinis kodas: 612I30001
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius, sugebančius eksportuoti programinius produktus bei paslaugas, analitikus, projektuotojus, programuotojus, sugebančius įgyvendinti didelius projektus, paremtus naujausiomis technologijomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji programų sistemų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: buhalterinę apskaitą, filosofijos įvadą, fiziką informatikams, komunikacijos įgūdžius, profesionalumą ir etiką bei specialybinius dalykus: algoritmų teoriją, duomenų bazių valdymo sistemas, operacines sistemas, kompiuterinę grafiką, programų sistemų projektų valdymą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika įstaigose, dirbančiose su informacinėmis technologijomis. Praktinių studijų trukmė 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų naudojimo, programinių produktų kūrimo, IT įmonės programų kūrimo proceso vertinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas programų sistemų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Baigus programų sistemų studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose
Programų sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti programų sistemų specialistais
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programų sistemų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti programų sistemų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs programų sistemų bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti informatiškai mąstyti, modeliuoti, algoritmizuoti, įgyvendinti didelius projektus, paremtus naujausiomis technologijomis, dirbti virtualiose įmonėse, savarankiškai atlikti sudėtingus, su asmenine atsakomybe susijusius informacinių technologijų sistemų kūrimo darbus, vadovauti nedidelėms komandoms, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei efektyviai taikyti juos praktikoje;
- žinoti algoritmų teoriją, duomenų bazių valdymo sistemas, operacines sistemas, kompiuterinę grafiką, programų sistemų projektų valdymą, informatikos mokslo tendencijas, naujausias, pažangiausias technologijas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Programų sistemų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal programų sistemų studijų programą.
Norintiems siekti programų sistemų bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti programų sistemų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję programų sistemų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais, programuotojais, o įgavę daugiau praktinės patirties ir projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje, steigti privačią informacinių technologijų įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju