Mokymo programos
Bioinformatika
Valstybinis kodas: 612I52001
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos bioinformatikos specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius ir galinčius sėkmingai konkuruoti bioinformatikos (biotechnologijų ir informacinių technologijų) darbo rinkoje Europos Sąjungos ir kitose valstybėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bioinformatikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologijos įvadą, ekonomikos teorijos pagrindus, filosofijos įvadą, etiką, teisės pagrindus bei specialybinius dalykus: informatiką, informaciją ir kodavimą, biochemiją, duomenų bazių valdymo sistemas, molekulinę biologiją ir kitus dalykus.
Vykdoma profesinė praktika biotechnologijas taikančiose įmonėse, biotechnologijų mokslo tyrimo įstaigose, tai pat informacines technologijas kuriančiose ir eksploatuojančiose organizacijose. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų naudojimo, tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu arba baigiamaisiais egzaminais. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bioinformatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Bioinformatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti bioinformatikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti bioinformatiko darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti informatiškai mąstyti, modeliuoti, algoritmizuoti, išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, kurti ir analizuoti jų informacinius modelius, naudotis įgytotimis informatikos, biochemijos ir bioinformatikos žiniomis, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei taikyti tai praktikoje;
- žinoti informacinių technologijų priemones, duomenų bazių valdymo sistemas, biologines sistemas, įgalinančias adekvačiai suvokti ir spręsti taikomosios srities problemas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bioinformatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bioinformatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti bioinformatikos programinės įrangos kūrimo ir priežiūros darbus, informacinių technologijų kūrimo ir palaikymo darbus privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju