Mokymo programos
Verslo informacijos vadyba
Valstybinis kodas: 612P10002
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Verslo informacijos vadybos studijų programos teikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai pilnai atitinka Lietuvos profesijų klasifikatoriaus verslo informacijos paslaugų specialisto profesiogramą. Studijuojantys įgyja specialias žinias ir specialius gebėjimus išklausydami šiuos dalykus: įmonės ekonomika, sociologiniai informacinės veiklos tyrimo metodai, ryšiai su visuomene, informacijos teisė, reklama, informacines ir komunikacines technologijos, informacijos vadyba, projektų valdymas, verslo komunikacija, žinių vadyba. Dalykai programoje studijuojami nuosekliai, tikslingai siekiant programos tikslų ir uždavinių.
Studijų programos tikslas suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų verslo informacijos vadybai: įvertinti informacinę verslo aplinką, kaupti ir apdoroti valdymo, verslo sprendimams priimti reikalingą informaciją, organizuoti ir koordinuoti verslo informacijos srautus, planuoti ir valdyti informacinius procesus, organizuoti ir palaikyti verslo komunikaciją.
Verslo informacijos vadybos studijų programa skirta asmenims turintiems vidurinyjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti informacijos paslaugų vadybos specialistais. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų metu atliekama profesinė praktika apima organizacijos informacinės aplinkos, informacijos ir komunikacijos vadybos analizę. Praktinių studijų trukmė - 480 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu.
Baigus verslo informacijos vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo informacijos vadybos studijų programos teikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai pilnai atitinka Lietuvos profesijų klasifikatoriaus verslo informacijos paslaugų specialisto profesiogramą. Studijuojantys įgyja šiuos pagrindinius gebėjimus ir žinias.
Verslo informacijos vadybos programos absolventas geba: organizuoti ir kokybiškai valdyti komunikacijos ir informacijos procesus, atlikti informacijos ir žinių iešką, projektuoti ir naudoti duomenų bazes, analizuoti verslo informacijos šaltinius, sisteminti ir apdoroti valdymo, valdymo apskaitos informaciją bei pateikti ją vartotojams, užtikrinti verslo duomenų vientisumą, teisinę ir techninę apsaugą, tirti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje; atlikti informacinės aplinkos auditą, reprezentuoti organizaciją elektroninėje ir tradicinėje erdvėje; turi mokslo tiriamojo darbo, rašytinės ir žodinės komunikacijos, komandinio darbo įgūdžių.
Absolventas įgyjęs informacijos paslaugų kvalifikacijos laipsnį žinos organizacijos vadybos metodus; informacijos ir komunikacijos procesų valdymo ir analizės metodus; žinos informacinės elgsenos būdus; žinos bendrąsiais ir specialiąsias kompiuterių programas; žinos teisinės ir fizinės informacijos apsaugos būdus.
Siekiančiam studijuoti šioje programoje reikia mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti; gebėti spręsti problemas; lankščiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti iniciatyviu, laikytis elgesio kultūros reikalavimų.
Verslo informacijos studijų bakalauro programa vykdoma universitetiniame lygmenyje.
Siekiantiems informacijos paslaugų kvalifikacinio laipsnio reikalingas vidurinis išsilavinimas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti informacijos paslaugų specialistu nėra pripažįstami.
Absolventas, baigęs šią studijų programą, gali teikti verslo informacines ir konsultacines paslaugas, dirbti organizacijose verslo informacijos vadybininku, projektų vadovu, konsultantu ir referentu informacinio aptarnavimo srityje. Asmenys įgyję informacijos paslaugų bakalauro kvalifikaciją gali dirbti informacijos centruose, valstybinėse ir viešose įstaigose, verslo organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju