Mokymo programos
Žurnalistika
Valstybinis kodas: 612P50001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos kompetentingus profesionalius žurnalistus, gebančius rinkti ir analizuoti teminę informaciją, ją apdoroti ir pateikti pagal profesinius žurnalistikos standartus visuomenės informavimo priemonėse, turinčius komunikacinių radijo, televizijos ir spaudos įgūdžių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: komunikacijos įgūdžius, pasaulio literatūros istoriją, užsienio kalbą, religijotyrą, logiką bei specialybinius dalykus: informacines ir komunikacines technologijas, vaizdo žurnalistiką, komunikacijos ir informacijos istoriją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacijos rinkimo, kaupimo ir pateikimo, darbo komandoje ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žurnalistikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Žurnalistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti žiniasklaidos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žurnalistinio pobūdžio darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis naujausiomis informacijos technologijomis žurnalistinei informacijai kaupti, apdoroti šaltinių ir empirinius duomenis, gebėti integruoti įvairias idėjas ir jas pritaikyti praktinėje visuomenės informavimo priemonių veikloje, naudoti pagrindinius žurnalistikos standartus ir reikalavimus, rašytinės komunikacijos įgūdžius ir profesinės etikos normas;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, žurnalistikos standartus ir reikalavimus, bendravimo etikos normas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žurnalistikos studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo organizacijose, valstybinėse ir viešose įstaigose, informacijos centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju