Mokymo programos
Leidyba
Valstybinis kodas: 612P40001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti atviros rinkos sąlygomis gebančius dirbti vidurinės grandies leidybos (tradicinės ir elektroninės) bei reklamos specialistus, suteikti žinių ir kvalifikaciją, leidžiančią pradėti savarankišką veiklą leidybos ir reklamos srityje, prisitaikyti prie greitai kintančių darbo sąlygų, konkuruoti rinkoje.
Į studijas priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą. Priėmimo balas formuojamas iš informacinių technologijų, istorijos, lietuvių ir užsienio k. mokomųjų dalykų.
Pagrindiniai studijuojami dalykai: informacinės ir komunikacinės technologijos, informacijos vadyba, leidinių platinimas, redakcinis darbas, poligrafija, informacijos teisė, reklama, informacijos rinkodara, ekonomikos teorija, vadybos teorija ir kti.
Studijų metų studentai atlieka dvi praktikas: ,,Leidinių platinimas" (VI semestras, 4 kr., 160 val.) ir ,,Leidybos vadyba" (VIII semestras, 8 kr., 320 val.).
Baigdami studijas studentai gina baigiamąjį bakalauro darbą.
Norėdamas dirbti kaip vadovaujančios grandies darbuotojas ar sėkmingai vadovauti leidybinėms įmonėms leidybos bakalauras gali tęsti studijas leidybos magistratūroje arba gali studijuoti kitose Komunikacijos fakulteto ir kitų socialinių mokslų srities studijų programose .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Leidybos studijų programos absolventas turi kvalifikuotai atlikti leidybos institucijai būdingą specifinę organizacinę vadybinę, verslo, finansinę, informacinę, rinkodaros, reklaminę, gamybinę, redakcinę, projektų vadybos veiklą, turi būti įsisavinęs leidybinės ir reklaminės veiklos bei užduočių ekspertizės, paslaugų teikimo metodiką, prisitaikyti prie greitai kintančių darbo sąlygų, konkuruoti rinkoje.
Reikalinga kvalifikaciją galima įgyti universitete.
Į studijas priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą. Priėmimo balas formuojamas iš informacinių technologijų, istorijos, lietuvių ir užsienio k. mokomųjų dalykų.
Leidybos studijų programos bakalaurai gali dirbti leidybos, reklamos, žiniasklaidos institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos jų leidybinės žinios bei įgūdžiai, taip pat bendrieji gebėjimai kaip bendravimo ir komunikavimo, informacinių technologijų žinios, mokėjimo dirbti komandoje, dirbti su projektais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju