Mokymo programos
Visuomenės sveikata
Valstybinis kodas: 612A60001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinis studijų programos tikslas - suteikti universitetinių žinių ir įgūdžių, kurie realizuojami gebėjimu dalyvauti formuojant visuomenės sveikatos politiką atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių visuomenės sveikatos prioritetus, rūpintis aplinkos sauga, kontroliuojant infekcines ir neinfekcines ligas, organizuoti ir vykdyti sveikatinimo veiklą įvairiose gyventojų grupėse.
Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš biologijos, chemijos ir kitų bendrojo lavinimo mokyklos mokomųjų dalykų.
Pagrindiniai dalykai, kuriuos studijuoja studentai: Mityba ir maisto sauga, Profesinės sveikatos pagrindai, Aplinkos sveikatos pagrindai, Vaikų ir paauglių sveikatos sauga, Epidemiologijos pagrindai, Mikrobiologija, Sveikatos ekonomika ir vadyba, Biostatistika, Sveikatos ugdymas ir stiprinimas, Visuomenės sveikatos teisė.
8 semestre yra 1 mėnesio trukmės Profesinė praktika. Praktika atliekama svarbiausiose visuomenės sveikatos srityse: epidemiologija, mityba ir maisto sauga, vaikų ir jaunimo sveikatos sauga, aplinka ir sveiakta, profesinė sveikata, sveikatos stiprinimas ir kt. Praktika atliekama Visuomenės sveikatos centre, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir Darbų saugos inspekcijoje.
Studijos baigiamos baigiamojo darbo gynimu, kuris rengiamas 7 ir 8 semestrus, vadovaujantis patvirtintomis baigiamojo darbo rengimo taisyklėmis.
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio visuomenės sveikatos krypties magistrantūroje bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse, pvz., edukologijos, viešojo administravimo ir pan.
Studijų programa neturi specializacijų, baigusieji įgyja visuomenės sveikatos bakalauro laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigusių visuomenės sveikatos pagrindinių studijų programą kvalifikacija reikalinga visuomenės sveikatos specialistams, kurie turi gebėti šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir vertinti pagrindinius gyventojų sveikatos būklės rodiklius ir sveikatos rizikos veiksnius, planuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą, lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius, kurie realizuojami gebėjimu atlikti savarankišką tyrimą taikant statistinius metodus bei interpretuoti gautus rodiklius.
Absolventas turi žinoti Lietuvos, Europos Sąjungos šalių ir Pasaulio sveikatos organizacijos politiką ir prioritetus visuomenės sveikatos srityje, moderniosios visuomenės sveikatos kompetencijas.
Visuomenės sveikatos specialistai privalo būti žingeidūs, atkaklūs, komunikabilūs, domėtis mokslo ir praktikos naujovėmis.
Tokią kvalifikaciją galima įgyti universitetinėse aukštosiose mokyklose.
Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš biologijos, chemijos ir kitų bendrojo lavinimo mokyklos mokomųjų dalykų.
Lietuvoje nėra institucijų, kurios pripažintų minėtą kvalifikaciją įgijus neformaliuoju ar savaiminiu būdu.
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio visuomenės sveikatos krypties magistrantūroje bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse, pvz., edukologijos, viešojo administravimo ir pan.
Absolventai baigę universitetinę Visuomenės sveikatos studijų programą gali dirbti visuomenės sveikatos centruose, visuomenės sveikatos biuruose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Ne maisto produktų inspekcijoje, Darbų saugos inspekcijoje, socialinės globos įstaigose, vaikų ugdymo įstaigose, savivaldybių gydytojų tarnybose ir pan. Įsidarbinama tiek valstybinėse, tiek privačiose struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju