Mokymo programos
Ergoterapija
Valstybinis kodas: 612B32001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Ergoterapijos studijų programos tikslas - parengti ergoterapeutus šalies reikmėms tenkinti, kurie atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijų dokumentų nustatytus ergoterapeutų rengimo reikalavimus savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą: asmens savarankiškumo kasdieninėje veikloje ištyrimo ir įvertinimo, aplinkos pritaikymo ir užimtumo organizavimo, ergoterapijos programos rengimo ir vykdymo, profesinio orientavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, ergoterapeuto praktinės veiklos plėtros; būtų pasirengę tolesnėms (antros pakopos) studijoms, ir pagal savo kompetenciją.
Į šios studijų programos pirmą kursą turi teisę būti priimti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Konkursinį balą lemia biologijos, chemijos ir lietuvių kalbos testo brandos (stojamųjų) egzaminų ir metiniai įvertinimai.
Pagrindiniai studijų dalykai: Ergoterapijos istorija ir filosofija, Žmogus, veikla ir aplinka, Reabilitacijos priemonės, Ištyrimo principai ergoterapijoje, Ergonomika, Mokslinių tyrimų pagrindai, Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms, Darbo fiziologija, Fizikiniai veiksniai, Kineziterapija, Klinikinė ergoterapija, Ergoterapijos organizavimas.
Baigdami studijas studentai laiko baigiamąjį valstybinį egzaminą. Egzaminą leidžiama laikyti, jei studentas per studijų metus išlaikė visus numatytus egzaminus ir įskaitas. Egzamino metu laikoma teorinė ir praktinė dalis, kurių kiekviena sudaro po 50 % baigiamojo egzamino balo. Jei studentas studijų metu aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje (studentų mokslinėje draugijoje; studentų mokslinėse konferencijose), pridedamas vienas balas.
Bakalauro laipsnis žymi asmens aukštąjį ergoterapijos mokslo išsilavinimą ir pasirengimą ergoterapijos magistrantūros studijoms.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus universitetines pagrindines Ergoterapijos studijas suteikiamas ergoterapijos (įstojusiems iki 2010 m. - reabilitacijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ergoterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigę ergoterapijos studijų programą įgyja šias kompetencijas: turi ergoterapijos studijų programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinių ir supratimą, grindžiamą pažangių vadovėlių ir ergoterapijos tyrimų medžiaga; pasitelkus profesinį mąstymą geba savarankiškai teikti kvalifikuotas ergoterapijos paslaugas, skatinant asmenį siekti optimalaus savarankiškumo, formuojant darbinės veiklos įgūdžius, taikant tikslingą veiklą, organizuojant užimtumą ir laisvalaikį; geba analizuoti mokslinę literatūrą, išmano ergoterapinių tyrimų metodologiją, moka aptarti tyrimų rezultatus, geba juos taikyti praktikoje, skleidžia informaciją visuomenei; geba dirbti komandoje, mokyti pacientus ir klientus bei jų artimuosius, konsultuoti ir teikti patarimus ergoterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus bendradarbiavimo veiklos srityje; geba tobulinti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; įsitraukti į ergoterapijos paslaugų vertinimo ir kokybės gerinimo procesą; analizuoti ir apibendrinių profesinės veiklos patirtį plėtojant ergoterapeuto praktinę veiklą.
Ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose ir kolegijose.
Į Ergoterapijos bakalauro studijų programos pirmą kursą turi teisę būti priimti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Bakalauro laipsnis žymi asmens aukštąjį ergoterapijos mokslo išsilavinimą ir pasirengimą ergoterapijos magistrantūros studijoms. Absolventas gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos įstaigose, sveikatingumo įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, valstybinėse ar privačiose institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, privačiose gydymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju