Mokymo programos
Odontologija
Valstybinis kodas: 601A40001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Studijų pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Odontologijos studijų programos tikslai:
" Paruošti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį gydytoją odontologą;
" Suformuoti būsimam gydytojui odontologui holistinį požiūrį į pacientą bei jo sveikatą;
" Įdiegti ir išvystyti supratimą apie burnos sveikatos svarbą ir įdiegti norą dirbti burnos sveikatos srityje;
" Įdiegti kritinį mastymą sugebėjimus pritaikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas;
" Užtikrinti, kad studijų programa atitiktų nacionalinius poreikius ir Europos sąjungos direktyvas.
53% studijų programos turinio sudaro odontologijos specialybės dalykai: terapinė odontologija (apjungianti endodontologiją ir kariesologiją), ortopedinė odontologija, periodontologija, vaikų odontologija, ortodontija, burnos chirurgija, burnos ligų profilaktika bei veido žandikaulių chirurgija.
Internatūros studijos yra integruotos į vientisąją Odontologijos studijų programą.
Norintiems studijuoti Odontologijos studijų programoje minimalus reikalavimas yra baigtas vidurinis išsilavinimas. Studijos vyksta lietuvių kalba.
Odontologijos studijų programa sukurta individualaus praktinio mokymo pagrindu. Kiekvienam studentui suteikiama ikiklinikinio (fantomų salėje) ir klinikinio darbo vieta.
Studijos baigiasi baigiamuoju egzaminu raštu. Sėkmingai jas baigusiems studentams yra suteikiama gydytojo odontologo kvalifikacija.
Baigus šią studijų programą galima mokytis 7 skirtingų odontologijos specialybių rezidentūrų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gydytojo odontologo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs odontologijos studijas ir nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją.
Gydytojas odontologas turi žinoti:
1. veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų etiologiją, patogenezę, diagnostiką ir gydymą;
2. aseptikos ir antiseptikos pagrindus;
3. farmakologijos pagrindus;
4. odontologijos patologijos ir odontologinio paciento sveikatos būklės ryšį;
5. veido kaulų, žandikaulių ir dantų diagnostinę rentgenologiją;
6.odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo veiksmus bei metodus;
7. darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikalavimus,
8. naujausias technologijas, darbo įrankius, prietaisus.
Gydytojas odontologas turi išmanyti:
1. sveikatinimo veiklos organizavimo pagrindus, odontologinės priežiūros įstaigos veiklos organizavimo, vykdymo teisinius pagrindus;
2. sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos bei vadybos pagrindus, sveikatos draudimo sistemą;
3. odontologinių ligų profilaktikos organizavimą;
4. saugos darbe ir sveikatos saugos organizavimą bei valdymo teisinius pagrindus;
5. biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus, audinių paėmimo diagnostikai, gydymui pagrindus, sąlygas ir tvarką;
6. asmens burnos protezavimo indikacijas, dantų protezų parinkimo kriterijus, racionalaus protezavimo planavimą, dantų protezavimo ir implantologijos pagrindus, pagrindinius ortodontinio gydymo būdus;
7. profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe profilaktikos tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
Gydytojas odontologas turi gebėti:
1. įvertinti asmens sveikatos būklę, išsiaiškinti paciento sveikatos problemas, susijusias su odontologinėmis ligomis;
2. organizuoti odontologinių ligų prevencijos veiklą, įgyvendinti profilaktikos metodus bei profilaktikos priemones, mažinančias odontologinių ligų pasekmes;
3. nustatyti galimas odontologinių ligų ankstyvąsias komplikacijas ir būkles, keliančias pavojų ar grėsmę asmens sveikatai arba gyvybei;
4. teikti ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.
Gydytojas odontologas turi mokėti diagnozuoti ir gydyti šias ligas:
1. dantų raidos ir dygimo sutrikimus;
2. dantų kariesą;
3. pulpos ir periapikalinių audinių ligas;
4. gingivito ir periodonto ligas;
5. dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus;
6. dantų ir veido anomalijas (apimant netaisyklingą sankandą);
7. žandikaulių ligas;
8. seilių liaukų ligas;
9. stomatitą ir į jį panašius pakitimus;
10. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas;
11. liežuvio ligas.
Gydytojas odontologas turi mokėti atlikti šiuos gydymo veiksmus:
1. nuskausminti veido ir žandikaulio sritį;
2. nuimti dantų akmenis virš dantenų ir po jomis, išrauti dantis ir dantų šaknis;
3. atlikti priedančių audinių operacijas, chirurginę dantų šaknų endodontiją, dantų implantaciją;
4. atstatyti danties kietųjų audinių defektus plombomis, įklotais, užklotais ir laminatais;
5. nuimti atspaudus įvairiomis atspaudinėmis medžiagomis;
6. protezuoti dantis laikinais pavieniais vainikais, laikinai ir pastoviai fiksuotais (neišimamais) tiltiniais dantų protezais, išimamais plokšteliniais protezais, lanko atraminiais dantų protezais;
9. atlikti dantų okliuzinių paviršių korekciją, prišlifuoti dantis, taikyti profilaktinius ortodontinius aparatus, aktyvuoti nuimamus aparatus bei įtvarus.
Gydytojo odontologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal odontologijos studijų programą.
Norintiems siekti gydytojo odontologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytoju odontologu nėra pripažįstami.
Įgiję gydytojo odontologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose gydymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju