Mokymo programos
Informacinės technologijos
Valstybinis kodas: 612I10003
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:
" Studijų programos tikslas:
Programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius, sugebančius valdyti programinius produktus bei paslaugas, naudojančius bendrasistemę ir taikomąją programinę įrangą įmonės veikloje ir galinčius sėkmingai konkuruoti dėl informacinių technologijų darbo vietų Europos Sąjungos ar kitose užsienio valstybėse.
Parengti specialistai padės spręsti Lietuvoje aštriai juntamą informacinių sistemų, priežiūros, technologijų integratorių, specialistų trūkumo problemą. Didesnio kiekio tokios kvalifikacijos specialistų atsiradimas Lietuvoje ne tik betarpiškai didins jos intelektualinį ir ekonominį potencialą, bet kartu leis akumuliuoti pažangiausias žinias ir kelti konkurentabilumą tarptautiniu mastu.
Informacinių technologijų specialistai pasižymės tiek abstrahavimo, tiek ir konstravimo sugebėjimais. Šių sugebėjimų formavimui studijų programos struktūroje yra numatyti pagrindiniai matematikos, diskrečios matematikos, kompiuterių mokslo teorijos ir taikymų dalykų blokai, bei humanitarinių-socialinių mokslų blokas. Papildomi gebėjimai, įgalinantys studentams specializuotis, yra numatomi pateikti kaip pasirenkamieji dalykai pasirenkamųjų dalykų bloke.
" Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojančiajam:
nėra
" Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai:
Informacinių technologijų pagrindai, programavimo pagrindai, diskrečioji matematika, kompiuterių tinklai, moderniosios informacinės technologijos, informacijos sauga, duomenų bazių valdymo sistemos, verslo pagrindai, programų sistemų inžinerija.
" Specializacijų apibūdinimas
nėra
" Praktika
Studentai septintojo semestro metu galės atlikti praktiką IT įmonėse.
" Baigiamasis darbas ir/arba baigiamieji egzaminai
Baigiamasis, bakalauro darbas rašomas septintojo semestro metu siejant išmoktus dalykus visų semestrų metu ir praktikos metu įgauta patirtimi įmonėje. Šios studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.
" Tolesnių studijų galimybė
Baigę informacinių technologijų studijų programą ir gavę informatikos bakalauro laipsnį turės galimybę tęsti tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo institucijose magistrantūros studijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacinių technologijų studijų programą baigę absolventai galės sėkmingai dirbti Lietuvos ar užsienio įmonėse kaip informacinių technologijų infrastruktūros palaikymo bei atnaujinimo specialistai. Absolventai gebės nepriklausomai nuo taikymų srities išmanytiinformacines technologijas, jų taikymą, tvarkymą, priežiūrą ir net kelių informacinių sistemų integraciją į bendrą verslo sistemą; suvokti teorinius veikimo principus, kuriais pagrįstos naujai atsirandančios programinės technologijos; kurti programų sistemų prototipus ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti; savarankiškai atlikti informacinių technologijų sistemų kūrimo ir priežiūros darbus; po pagrindinių universitetinių studijų bus pasirengęs tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje. Absolventai sėkmingai baigę Informacinių technologijų studijų programą gaus Informatikos bakalauro diplomą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju