Mokymo programos
Matematika
Valstybinis kodas: 612G10003
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti matematikos specialistus, atitinkančius šalies poreikius bei gebančius prisitaikyti, dirbti ir tobulėti sparčios technologijų ir mokslo kaitos sąlygomis ir pasirengusius integruotis į tarptautinę bendriją.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, ekologiją, kūno kultūrą, filosofiją, mokslo istoriją, ekonomiką, specialybės kalbą bei studijų pagrindų dalykus: matematinę analizę, informatiką, algebrą, geometriją, specialybės įvadą, programavimą, diferencialines lygtis, bendrąją fiziką, diskretinę matematiką, funkcinę analizę.
Iš viso studijuojama daugiau nei 40 dalykų. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus matematikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Matematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti matematikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs matematikos specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus, analizuoti gamtos, socialinius, ekonomikos reiškinius ir sudaryti šių reiškinių matematinius modelius, atskleisti ir pagrįsti abstrakčių matematinių modelių savybes bei taikyti jas įvairių modelių sąryšiams tirti, aiškiai ir suprantamai pateikti mokslinę medžiagą bei argumentus, parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos realioms problemoms spręsti, taikyti algoritmus praktiniams uždaviniams spręsti, taikyti informacines technologijas matematikos uždaviniams spręsti bei kurti kompiuterines programas matematiniams modeliams tirti, interpretuoti gautus matematinio modelio tyrimo rezultatus;
- žinoti naujas ir reikšmingas matematikos tyrimų ir plėtros problemas, įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus (dedukcinį metodą, matematinę indukciją, prieštaros metodą), matematinių modelių savybes, matematinius metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Matematikos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos studijų programą.
Norintiems siekti matematiko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematikais, sistemų analitikais, rinkos tyrėjais, aktuarais (draudimo matematikais) universitetuose, mokslinėse ir gamybinėse įstaigose, bankuose, draudimo kompanijose, vertybinių popierių biržoje, statistikais tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju