Mokymo programos
Elektros inžinerija
Valstybinis kodas: 612H62003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti darbuotojus, gebančius prižiūrėti automatinio valdymo sistemų darbą įvairiose informacinėmis technologijomis valdomose gamyklose, pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti automatinio valdymo sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais, integruoti automatinio valdymo sistemas technologijų plėtrai, veiksmingai naudotis techninės ir programinės įrangos dokumentavimo įrankiais ir kvalifikuotai eksploatuoti automatinio valdymo sistemų techninę ir programinę įrangą modernių techninių informacinių sistemų kūrimo, šiuolaikinių technologinių procesų valdymo ir optimizavimo srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji elektros inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, filosofiją, kūno kultūrą, kalbos kultūrą, pasirenkamus fizinių, biomedicininių ir technologijų mokslo dalykus, studijų pagrindų dalykus: aukštąją matematiką, informacinių technologijų įvadą, inžinerinę grafiką, bendrąją chemiją, fiziką, teorinę mechaniką, medžiagų inžineriją, teorinės elektrotechnikos pagrindus, informacijos paiešką ir patentotyrą, žmogaus saugą darbe ir specialybės dalykus: elektronikos pagrindus, metrologiją ir eksperimento techniką, šviesos techniką, elektros aparatus, mikroprocesorių teorijos pagrindus, elektros mašinas, pavarų valdymo elementus ir sistemas, automatinio valdymo teoriją, technologinių procesų automatizavimą, elektros energetiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta atliekant gamybinę praktiką. Praktinių studijų trukmė - 10 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami automatinio valdymo sistemų priežiūros atlikimo, atskirų grandžių automatizavimo, programinių produktų kūrimo ir jų panaudojimo technologinių procesų linijos įrangos ar atskirų jos grandžių valdymui, programinių įrangų modifikacijos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus elektros inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Elektros inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti elektros inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektros inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti automatinio valdymo sistemas (AVS), jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais, integruoti AVS technologijų plėtrai, veiksmingai naudotis techninės ir programinės įrangos dokumentavimo įrankiais, veiksmingai eksploatuoti automatinio valdymo sistemų techninę ir programinę įrangą techninių informacinių sistemų kūrimo, šiuolaikinių technologinių procesų valdymo ir optimizavimo srityse, kurti savo programinius produktus ir juos panaudoti technologinių procesų linijos įrangos ar atskirų jos grandžių valdymui, modifikuoti programas, skirtas technologinių linijų objektų valdymui
- žinoti taikomosios matematikos, fizikos, programavimo pagrindus, diskretinių struktūrų, algoritmų analizės, informacinių technologijų pagrindus, grandinių teorijas, pareinamųjų procesų, elektronikos, elektros mašinų, elektros pavarų, mikroprocesorių teorijas, automatizavimo ir valdymo įrangas, elektros energetikos, technologinių procesų automatizavimo disciplinas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Elektros inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektros inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros inžinerijos darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję elektros inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais arba aukštos kvalifikacijos specialistais elektros tinkluose, statybos organizacijose, įvairiose pramonės, logistikos (uosto ir transporto) įmonėse, specializuotose verslo kompanijose su IT valdomomis technologiniais procesais ir gamybos linijomis, plataus profilio automatizuoto projektavimo kompanijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju