Mokymo programos
Ekologija ir aplinkotyra
Valstybinis kodas: 612C90001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie atitiktų darbo rinkos poreikius, turėtų žinių, leidžiančių dirbti įvairiose ūkio srityse, būtų pasirengę ir motyvuoti tęsti studijas ir/ar tobulinti žinias, sugebėtų dirbti tarptautinėse institucijose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, mokslo istoriją ,filosofiją, ekonomiką ir kt.; studijų pagrindų dalykus: populiacijų ekologiją, bendrijų ir ekosistemų ekologiją, informatiką, auštąją matematiką, bendrąją fiziką, bendrąją chemiją, dirvotyrą, algologiją ir mikologiją, zoologiją, mikrobiologiją, organinę chemiją ir kt.; ir specialybės dalykus: bendrąją genetiką, biochemiją, meteorologiją ir klimatologiją, matematinį modeliavimą, ekologinį monitoringą ir aplinkos užterštumo kontrolę, geoinformacines sistemas, toksikologiją, dirvožemio ekologiją, aplinkos inžineriją ir kt. Iš viso studijuojama apie 60 dalykų.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji praktika (botanikos, zoologijos kraštovaizdžio, aplinkosaugos srityse) ir priešdiplominė praktika (renkama medžiagą baigiamajam darbui). Praktinių studijų trukmė 640 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą, studijas galima tęsti ekologijos ir aplinkotyros ir kitose biomedicinos mokslų studijų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologo darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai panaudoti įgytas žinias aplinkosaugos uždaviniams spręsti, nustatyti ir analizuoti problemas, tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis ir šaltiniais, organizuoti aplinkos tyrimus, daryti aplinkos taršos rizikos prognozę;
- žinoti skirtingas bioorganizmų grupes, aplinkos oro, vandens ir žemės cheminius ir fizinius parametrus, biologijos, chemijos ir fizikos mokslų pagrindinius dalykus, genetikos, biochemijos, hidrologijos, ekologijos pagrindus, tyrimų metodus, pedagogikos pagrindus;
- mokėti dirbti su informacinėmis technologijomis ir šaltiniais, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami.
Įgiję ekologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekologo darbą aplinkos apsaugos įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, aplinkos tyrimų ir ekologijos laboratorijose, individualiose ir valstybinėse įmonėse, dirbti pedagoginį darbą mokyklose ir kolegijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju