Mokymo programos
Sportiniai šokiai
Valstybinis kodas: 612W54001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti plataus profilio choreografijos specialistą, gebantį vesti buitinio, šiuolaikinio, džiazo, pramoginio, tautinio, pasaulio tautų, klasikinio, istorinio šokių, lietuvių liaudies papročių, folkloro ir aerobikos pamokas ir pratybas, ruošti ir treniruoti sportinių šokių šokėjus, galintį reikštis kaip atlikėjas išvardintose srityse, gebantį dirbti meninį kūrybinį darbą, susijusį su šokių kompozicijų kūrimu, renginių organizavimu, šokių varžybomis.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sportinių šokių specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, kalbos kultūrą, edukologijos įvadą, psichologiją, filosofiją, meno vadybą ir kt. ir specialybinius dalykus: klasikinį sportinį šokį, Lotynų Amerikos sportinį šokį, šokio studiją ir mokymo metodiką, šokio kompoziciją, Šiuolaikinio šokio pagrindus, pramoginį šokį, sportinių šokių istoriją ir teisėjavimo konkursuose pagrindus, istorinį šokį, klasikinį šokį, lietuvių tautinį šokį, pasaulio tautų šokį ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: stebimoji praktika, darbas šokių kolektyvuose, diplominė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama diplominiu darbu – koncertu, konkursu ar kitu choreografiniu renginiu. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sportinių šokių studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Choreografo kvalifikacija pagal sportinių šokių programą reikalinga norint dirbti choreografo darbą.
Asmuo, įgijęs choreografo kvalifikaciją, turi:
gebėti dirbti su įvairaus amžiaus ir įvairaus pasirengimo lygio šokėjais (nuo vaikų iki suaugusiųjų, neįgaliųjų ir pan., nuo pradedančiųjų iki profesionalų), parinkti šokėjų galimybes ir interesus atitinkančias programas, kurti kompozicijas, parinkti muziką, skatinti pažangą ir kūrybiškumą, šokio naujoves kūrybingai taikyti savo darbežinoti šokio meno situaciją šalyje ir pasaulyje, šokio naujoves, šokių kompozicijų kūrimą, renginių organizavimą, šokių varžybas, šokio mokymo metodiką, kūno tikslingo treniravimo galimybes ir būdus, šokiui keliamus norminius reikalavimusmokėti dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, efektyviai organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis
Choreografo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sportinių šokių studijų programą.
Norintiems siekti choreografo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti choreografu nėra pripažįstami.
Įgiję choreografo kvalifikaciją asmenys gali dirbti sportinių šokių treneriais, baletmeisteriais, kolektyvo vadovais šokių mokyklose, klubuose, meno kolektyvuose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju