Mokymo programos
Rekreacija ir turizmas
Valstybinis kodas: 612N80001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos turizmo ir rekreacijos specialistus, išmanančius rekreacijos ir turizmo veiklos bei paslaugų teikimo principus, dėsningumus, reikalavimus visuomenės ir įmonės lygmenyje, gebančius savarankiškai organizuoti rekreacijos ir turizmo veiklos analizę, planavimą ir valdymą.
Norintiems siekti rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Būsimieji rekreacijos ir turizmo specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, teisės pagrindus, kalbos kultūrą, informatikos įvadą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: gamtinius išteklius, kultūros paveldą, kurortologiją ir kt.; specialybinius dalykus: rekreacijos ir turizmo tyrimus, rekreacijos ir turizmo vadybą ir ekonomiką, rekreacijos ir turizmo programas, ekskursijų (kelionių) ruošimo ir vedimo metodiką, rekreacijos aplinką, rekreacijos ir turizmo rinkodarą, rekreacijos ir turizmo struktūrą, rekreacijios ir turizmo istoriją, reklamą, pramogų industriją ir kt..
Praktika vyksta trimis etapais: pažintinė (kelionių), tyrimų-gamybinė ir gamybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ekskursijų organizavimo, bendravimo su klientais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rekreacijos ir turizmo bakalauro studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti turizmo ar rekreacijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai organizuoti turizmo paslaugų įmonės (padalinio) veiklą, atsakingai bendrauti su klientais ir teikti informaciją, vertinti poilsio ir turizmo verslo aplinką, organizuoti rinkos tyrimus, analizuoti ir nustatyti rinkos poreikius, ir adekvačią turizmo ir rekreacijos paslaugų pasiūlą, suformuoti ir įgyvendinti paslaugų rinkodaros strategiją bei jos įgyvendinimo priemones, organizuoti turistines keliones, naudotis informacinėmis technologijomis;
- žinoti rekreacijos ir turizmo teisinį reguliavimą ir komunikacinio proceso reikalavimus, turizmo paslaugos teikimo reikalavimus, rekreacinių ir turizmo procesų raidos ir sąveikos dėsningumus, rekreacijos ir turizmo sistemų funkcionavimo ypatumus bendravimo psichologiją ir profesinę etiką, planavimo ir kelionių organizavimo metodikas;
- mokėti dirbti su informacinėmis sistemomis, tvarkyti kelionės dokumentus, suformuoti veiklos ar rinkos tyrimų užduotis, organizuoti savo darbą.
Rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rekreacijos ir turizmo studijų programą.
Norintiems siekti rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti rekreacijos ir turizmo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję rekreacijos ir turizmo bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti turizmo ir poilsio verslo įmonėse, turizmo informacijos centruose, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, turizmo ir rekreacijos administravimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju