Mokymo programos
Laivo inžinerija
Valstybinis kodas: 612H51001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti transporto inžinierius, išmanančius inžinerinio darbo principus, teoriją, metodus, žinančius esminius technologijos mokslų principus, jūrinės technikos projektavimo esmę, objektų plūdrumą, stovumą, eigumą ir kitas objektų jūrines savybes, laivų ir jūrinės technikos gamybos technologiją, laivo sandarą, projektavimo teoriją ir praktiką, vadybą, derinančius mokslą, inžineriją, technologiją ir vadybą, gebančius projektuoti, konstruoti įvairių tipų laivus bei kitus plaukiojančius ir stacionarius jūros įrenginius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji transporto inžinerijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (filosofiją, profesinės kalbos kultūrą, profesinę užsienio kalbą, humanitarinių dalykų alternatyvą, mokslo filosofinių-istorinių pagrindų alternatyvą, informacijos paiešką ir patentotyrą), inžinerinių pagrindų dalykus (aukštąją matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, bendrąją chemiją, fiziką, medžiagų atsparumą, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, teorinę mechaniką, medžiagų inžineriją, elektrotechniką ir elektroniką, mašinų mechanizmų teoriją ir mašinų elementus, žmogaus saugą, laivo inžinerinę grafiką ir sandarą, laivo korpuso konstrukciją, laivo statiką, inžinerinę jūrų ūkio ekonomiką, laivų statybos technologiją, laivo statybinę mechaniką) ir specialybinius dalykus (laivo įrenginius, metalų šiluminį pjovimą ir suvirinimą, hidromechaniką, laivo eigumą, laivų sistemas, laivinių medžiagų technologija, laivo hidroaeromechaniką).
Praktinės studijos vyksta keliais etapais: pratybos, seminarai, kursinio darbo projektavimas, technologinė-konstruktorinė praktika ir baigiamojo darbo praktika. Praktinių studijų trukmė apie 2000 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus laivo inžinerijos studijų bakalauro programą studijas galima tęsti biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairius inžinerinius darbus jūrų ūkyje, laivų statybos ir remonto, laivų aptarnavimo, laivų techninės priežiūros, renovacijos bei konversijos įmonėse.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos kvalifikaciją, turi:
gebėti derinti mokslą, inžineriją, technologiją ir vadybą, taikyti technologijos mokslo principus, laivų ir jūrinės technikos gamybos technologiją, projektuoti, konstruoti įvairių tipų laivus ir jūrinę techniką, prognozuoti ir vertinti jūrų ūkio objektų jūrines savybes;žinoti technologijos mokslo principus, laivų ir jūrinės technikos gamybos technologiją, laivo sandarą, projektavimo teoriją ir praktiką, jūrų ūkio objektų jūrines savybes, ekonominio pagrįstumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo ir techninės priežiūros funkcionavimo stiprinimo metodus;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, taktišku ir sąžiningu.
Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal laivo inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję transporto inžinerijos kvalifikaciją, asmenys gali dirbti konstruktoriais, vyresniaisiais ir vyriausiais specialistais, gamybinio mokymo meistrais, gamybos administravimo darbą jūrų ūkio valstybinėse bei privačiose įmonėse ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju