Mokymo programos
Anglų filologija
Valstybinis kodas: 612Q30003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Anglų filologijos studijų programa skirta rengti anglų filologus, gebančius pritaikyti anglų kalbos žinias bei įgūdžius įvairiose tarptautinio bendravimo sferose: vertimo, konsultavimo, rekreacijos.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji anglų filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, informatiką ir specialybinius dalykus: kalbotyros įvadą, lotynų kalbą, germanų kalbotyros įvadą, šiuolaikinės lingvistikos kryptis, literatūros teorijos įvadą, anglų ir amerikiečių literatūrą, anglų kalbos istoriją, vertimo teoriją, šiuolaikinę anglų kalbą, Europos Sąjungos terminiją, anglų kalbos jūrinę leksiką, vertimą raštu ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vertimo raštu praktika ir dviejų etapų filologinė praktiką, kurių metu mokoma savarankiškai dirbti vertimo asistentais įvairių įmonių ir įstaigų darbo vietose. Praktinių studijų trukmė ? 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas anglų filologijos bakalauro laipsnis.
Baigus anglų filologijos studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, vertimo, edukologijos, sociologijos, rekreacijos ir turizmo ir kitų sričių magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos, literatūros ir/arba vertimo žinių reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs anglų filologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įgytas anglų kalbos leksikos, gramatikos, fonetikos, akademinio rašymo, anglų ir amerikiečių literatūros, teksto analizės, vertimo, civilizacijos ir kitas žinias, dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, analizuoti anglų kalbos faktus, laisvai, nuosekliai ir tiksliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išlaikant specifinius kalbos niuansus, redaguoti įvairaus pobūdžio tekstus, taikyti vertimo ir interpretavimo teorijas ir įgūdžius praktikoje, gebėti naudotis informacijos paieškos šaltiniais;
- žinoti šiuolaikinės anglų kalbos sistemą, anglų kalbos kilmę, raidą, perspektyvą, bendrosios filologijos ir anglų kalbotyros specifines koncepcijas, anglų ir amerikiečių literatūrą, istoriją ir kultūrą, vertimo veiklos seką, reikalavimus, bendrąsias humanitarinių socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų kompetencijas, humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, lingvistinį literatūrologinį tarpdalykinį mąstymą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų filologijos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti anglų filologijos kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų filologu nėra pripažįstami.
Įgiję anglų filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vertėjais, teksto redaktoriais, gidais, sekretoriais-referentais, biuro administratoriais, užsienio ryšių darbuotojais, anglų kalbos konsultantais įmonėje; po vienerių metų didaktikos studijų – bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju