Mokymo programos
Lietuvių filologija ir švedų kalba
Valstybinis kodas: 612U10008
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Aprašas rengiamas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių ir švedų kalbų arba literatūros žinių reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs filologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti lietuvių filologijos faktus, taikyti humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, vartoti švedų kalbą bendraujant įvairiomis temomis, nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu švedų kalba, versti įvairaus tipo nesudėtingus tekstus, argumentuotai ir sistemiškai analizuoti įvairių mokslų faktus, analizuoti tekstus;
- žinoti dabartinės lietuvių kalbos sistemą, lietuvių kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, lietuvių ir pasaulio literatūrą, bendrą Švedijos kultūros ir literatūros situaciją, švedų kalbos sistemą ir vartosenos ypatumus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus. Filologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir švedų kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ar įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose ir leidyklose, viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, Švedijos įmonėse bei kultūros įstaigose Lietuvoje, taip pat Lietuvos įmonėse bei kultūros įstaigose Švedijoje. Papildomai įgijus mokytojo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju