Mokymo programos
Aplinkos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H17004
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aplinkos inžinerijos bakalaurus, turinčius žinių apie gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių išlakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą, prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis, gebančius atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, vertinti aplinkosauginės rizikos mastus, inžineriškai projektuoti aplinkosauginius įrenginius bei jų elementus, naudotis informacinių technologijų pasiekimais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofiją, psichologiją, šeimos pedagogiką, komunikacijas, kalbos kultūrą, užsienio kalbą, estetiką, civilizacijos istoriją, orientalistiką, teisę; inžinerinių pagrindų dalykus: fiziką, matematiką, chemiją, teorinę mechaniką, inžinerinę grafiką, inžinerinę kompiuterinę grafiką, medžiagotyrą, mašinų ir mechanizmų teoriją, medžiagų inžineriją, medžiagų atsparumą, elektrotechniką, elektroniką, informacines technologijas; specialybės dalykus: aplinkos teisę ir politiką, atmosferos taršą ir kontrolę, išlakų valymo ir nuotekų valymo technologijas, dirvotyrą, gamtinių junginių chemiją, aplinkos mikrobiologiją ir sanitariją, taikomąją ekologiją, atliekų apdorojimo ir taršos prevenciją, ekologinį monitoringą, fizikinius – cheminius tyrimo metodus, kraštotvarką ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: rudens semestre ir pavasario semestre. Praktinės studijos skirtos įgyti reikiamų praktinio darbo įgūdžių ir mokėjimų pagilinti ir sustiprinti inžinerijos pagrindų bei specialaus lavinimo dalykų žinias, supažindinti studentus su šiuolaikinėmis aplinkosauginėmis technologijomis, skirtomis aplinkos kokybei gerinti, mokyti savarankiškai ir kūrybiškai spręsti realius uždavinius, kurie iškyla gamybinėmis sąlygomis. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti taikyti naujas aplinkosaugines technologijas, atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, daryti sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę ir įtaką aplinkai, interpretuoti duomenis, gautus iš stebėjimų ir laboratorinių matavimų, jų svarbos požiūriu, taikyti šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkos situacijas, vertinti aplinkos rizikos ir grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę, projektuoti šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;žinoti gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių ištakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą bei prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą bei veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą, įvairius matematinius skaičiavimo būdus, inžinerijoje naudojamas medžiagas bei jų savybes, projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodus, naudojamas technines priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus;mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, bendrauti su kolegomis ir partneriais, atsakingai, savarankiškai dirbti.
Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos apsaugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose aplinkosauginėse organizacijose ir tarnybose, pramonės įmonėse, tyrimo ir projektavimo institucijose, aplinkos tyrimo laboratorijose ir firmose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju