Mokymo programos
Chemijos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H81002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti chemijos inžinerijos bakalaurus, turinčius žinių apie cheminius, mechaninius ir hidromechaninius procesus, šilumos ir masės mainus, nevienalyčių sistemų homogenizavimą ir perskyrimą, pagrindinius cheminės technologijos dėsningumus, technologinės įrangos eksploatavimą ir technologinių procesų valdymą, inžinerijoje naudojamas medžiagas, technologinės įrangos bei gamybos metodus, naudojamas technines priemones, procesų modeliavimą bei optimizavimą; gebančius suprasti naujas chemijos technologijas, nustatyti ir analizuoti technologinės įrangos darbo sąlygas, naudoti bendrąją chemijos inžinerijos laboratorinę įrangą, saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis ir technologine įranga, atlikti cheminės analizės ir technologinius eksperimentus gamybinėmis sąlygomis, naudotis informacinių technologijų pasiekimais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologiją, komunikacijas, kalbos kultūrą, šeimos pedagogiką ir psichologiją, užsienio kalbą, estetiką, civilizacijos istoriją, orientalistiką, teisę; inžinerinių pagrindų dalykus: fiziką, matematiką, chemiją, teorinę mechaniką, inžinerinę grafiką, medžiagų atsparumą, mašinų ir mechanizmų teoriją, medžiagotyrą, elektrotechniką, informacines technologijas; specialybinius dalykus: procesų ir įrangos modeliavimą ir projektavimą, fizikinius – cheminius tyrimo metodus, naftos ir jos produktų tyrimo metodus, naftos chemiją, bendrąją chemijos technologiją, cheminius reaktorius, organinės sintezės technologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: rudens semestre ir pavasario semestre. Praktinės studijos skirtos įgyti reikiamų praktinio darbo įgūdžių ir mokėjimų, pagilinti ir sustiprinti inžinerijos pagrindų bei specialaus lavinimo dalykų žinias, supažindinti studentus su šiuolaikinėmis chemijos technologijomis ir technologine įranga, mokyti savarankiškai ir kūrybiškai spręsti realius uždavinius, iškylančius gamybinėmis sąlygomis. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus chemijos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Chemijos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti chemijos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemijos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti teoriškai suprasti naujas chemijos technologijas, atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, interpretuoti duomenis, gautus iš laboratorinių stebėjimų ir matavimų, jų svarbos požiūriu, vertinti medžiagų ir reiškinių panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti, projektuoti sistemas, procesus ir jų elementus, nustatyti ir analizuoti technologinės įrangos darbo sąlygas ir režimus, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, naudoti bendrąją chemijos inžinerijos laboratorinę įrangą, dirbti su bandymų bei matavimų įranga, taikyti standartinius tyrimų metodus, atlikti cheminės analizės ir technologinius eksperimentus gamybinėmis sąlygomis, naudoti kompiuterinius metodus problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, įvaldyti automatizuoto projektavimo bei kompiuterinės grafikos elementusžinoti naujas ir reikšmingas mokslinių tyrimų plėtros problemas chemijos inžinerijoje, cheminius, mechaninius ir hidromechaninius procesus, šilumos ir masės mainus, nevienalyčių sistemų homogenizavimą ir perskyrimą, pagrindinius cheminės technologijos dėsningumus, technologinės įrangos eksploatavimą ir technologinių procesų valdymą, matematinius skaičiavimo būdus, inžinerijoje naudojamas medžiagas bei jų savybes, technologinės įrangos projektavimo bei gamybos metodus, naudojamas technines priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus, procesų modeliavimą bei optimizavimąmokėti bendradarbiauti su kolegomis ir partneriais, atsakingai, savarankiškai dirbti, planuoti, organizuoti savo darbą
Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti chemijos inžinieriumi įvairiose chemijos pramonės įmonėse, naftos perdirbimo įmonėse, chemijos laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju