Mokymo programos
Tarptautiniai santykiai
Valstybinis kodas: 612L20002
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti politikos mokslų specialistus, turinčius pakankamai politikos mokslų žinių, įgalinančių nuolat tobulintis ir išlaikyti profesinę kompetenciją, sėkmingai pritaikyti įgytą kvalifikaciją praktikoje. Jie turi būti įvaldę skirtingas tarptautinių santykių teorijas, sugebėti vertinti įvairius pasaulio įvykius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką ir estetiką, Lietuvos valybės ir kariuomenės istoriją, kalbos kultūrą; studijų pagrindų dalykus: politikos mokslo pagrindus, strategijos studijas, konfliktų analizę; specialybinius dalykus: diplomatijos studijas, derybų meną, Lietuvos užsienio politiką, Lietuvos konstitucinę ir viešąją teisę.
Atliekama praktika. Praktinių studijų trukmė ? 10 savaičių. Praktikos metu universitetinės žinios patikrinamos, pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus tarptautinių santykių studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties magistrantūros studijų programose.
Tarptautinių santykių studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti politikos mokslų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politiko darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti politinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių sąveikas, vertinti tarptautinį kontekstą, vidaus ir užsienio politikos ryšį, politiniais klausimais konsultuoti atskirus žmones ir visuomenę, analizuoti Lietuvos ir pasaulio politiką, jas lyginti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas;žinoti pagrindines modernias politines sistemas, istorinę politikos idėjų ir teorijų raidą bei kaitą, pagrindines politinio proceso taisykles, normas ir ypatybes skirtingų šalių, tautų ir visuomenių lyginamajame kontekste, tarptautinių santykių teorines ir praktines žinias, teisinius pagrindus;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politikos mokslų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti politiku valdymo sektoriaus institucijose, diplomatinėse struktūrose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, ūkio objektuose, mokslo ir studijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju