Mokymo programos
Transportas ir logistika
Valstybinis kodas: 612N18002
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti transporto inžinerijos vadybos specialistus, turinčius pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių spręsti transporto vadybos uždavinius, žinančius ir gebančius pritaikyti transporto ekonomikos, rinkodaros, vadybos, vežimų technologijos, finansų, įmonių valdymo pagrindus, mokančius planuoti, organizuoti ir efektyviai naudoti įmonių ir įstaigų transportą, remiantis galiojančiais įstatymais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką ir estetiką, Lietuvos valstybės ir kariuomenės istoriją, kalbos kultūrą, teisės pagrindus, ekonomiką, logiką; specialybės dalykus: strateginį valdymą, vežimų technologijas, transporto marketingą, personalo vadybą, įmonės veiklos ekonominė analizę.
Vykdoma specialybės praktika. Praktinių studijų trukmė ? 10 savaičių. Praktikos metu patikrinamos transporto inžinerijos vadybininko teorinės žinios, gilinami ir tobulinami verslo organizavimo, bendravimo su klientais gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus transporto inžinerijos vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Transporto inžinerijos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti transporto inžinerijos vadybos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininko ir administratoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti nustatyti ir analizuoti problemas bei numatyti jų sprendimo būdus, rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti informaciją, vertinti ir taikyti naujoves darbe, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiklą, tinkamai bendrauti žodžiu ir raštu, rengti ataskaitas ir pristatymus, suprasti konkurencijos ir rizikos esmę, atpažinti grėsmes ir naujas galimybes, taikyti vadybos ir verslo administravimo teorines žinias organizuojant ir administruojant verslą;žinoti vadybos teorijas ir jų taikymo praktiškai principus, veiklos ypatumus, teisinius verslo organizavimo ir administravimo pagrindusmokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal transporto inžinerijos vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininko ir administratoriaus darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju