Mokymo programos
Personalo vadyba
Valstybinis kodas: 612N70002
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti personalo vadybos specialistus, turinčius pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių vadybos, teisės, edukologijos, administravimo, planavimo, ugdymo srityse, sugebančius suprasti ir įgyvendinti personalo planavimo, mokymo ir ugdymo politiką įvairiose institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji personalo vadybos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: Lietuvos kariuomenės istoriją, kalbos kultūrą, filosofijos įvadą; studijų pagrindus: politologijos įvadą, teisės pagrindus, makroekonomiką; specialybinius dalykus: personalo vadybos pagrindus, valdymo psichologiją, darbo sociologiją, valstybės darbo rinkos politiką.
Studijų metu vyksta specialybės praktika. Praktinių studijų trukmė ? 10 savaičių. Praktikos metu patikrinamos viešojo administravimo bakalauro universitetinės žinios, įtvirtinami ir tobulinami vadybos, darbo organizavimo, žmonių valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus personalo vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Personalo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti viešojo administravimo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadovo ar konsultanto darbą.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti nustatyti ir analizuoti problemas bei numatyti jų sprendimo būdus, rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti informaciją, vertinti ir taikyti naujoves viešajame administravime, taikyti viešojo administravimo teorines žinias atliekant konkrečias veiklos funkcijas ir sprendžiant praktines problemas, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiklą, suprasti viešojo administravimo institucijų veiklos ir viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, taikyti įgytas žinias ir įgūdžius profesinėje veikloje; žinoti viešojo administravimo teorijas, tyrimo metodus, viešojo administravimo sistemas, institucijų veiklos ypatumus, teisinius pagrindus, žmogiškųjų išteklių valdymo teorijas ir jų praktinio taikymo principus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal personalo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybinį ir administracinį darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju