Mokymo programos
Bankininkystė ir investicijų valdymas
Valstybinis kodas: 653N31001
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Bankininkystės studijų programos tikslas yra rengti specialistus, mokančius atlikti ekonominių ir finansinių rodiklių įvertinimą, gebančius priimti sprendimus suteikiant bankines paslaugas ir organizuojant finansinę veiklą bankuose, finansinėse institucijose bei verslo įmonėse.
Stojantysis turi turėti bendrąjį vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Socialinių mokslų kolegiją sąlygas.
Asmenys, siekiantys įgyti Bankininkystes profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijuoja: bendruosius koleginių studijų dalykus - dokumentų valdymą, užsienio kalbą, Europos studijas, logikos pagrindus ir kt.; Finansų studijų krypties, Bankininkystės šakos dalykus - mikro ir makro ekonomiką, taikomąją matematiką ir statistiką, bankininkystės pradmenis, bankų produktus, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, banko veiklos finansinę analizę, bankų rizikas ir jų valdymą, auditą, tarptautines banko operacijas ir prekybos finansavimą, rinkodarą, bankų vadybą, verslo etiką, banko veiklos valdymą, kreditavimo sistemas banke, verslo plano rengimą ir vertinimą, informacines technologijas ir kt.
Studijų programoje nustatyti studento pasirenkamieji dalykai skirti žinių ir gebėjimų, įgytų studijuojant Bankininkystės studijų šakos dalykus, gilinimui: valstybės finansai, pardavimų vadyba, finansinės rinkos ir institucijos, sąskaitų aptarnavimas, banko paslaugų rinkodara, banko tarptautinė veikla, turto ekonomika ir vertinimas.
Studentai atlieka dvi praktikas: mokomąją ir baigiamąją. Praktikų apimtis 20 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendrieji gebėjimai bei analitiniai finansinės veiklos organizavimo bankuose, banko turto ir nuosavybės apskaitos, finansinių skaičiavimų, finansinės rizikos vertinimo, banko sąskaitų aptarnavimo ir kt. gebėjimai.
Bankininkystės studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus Bankininkystės studijų programą įgyjamas Bankininkystes profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Bankininkystės studijų programą ir įgijus Bankininkystes profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Bankininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti Bankininkystes profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir norintiems dirbti bankuose ar kitose finansų institucijose bei verslo įmonėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bankininkystės studijų programą baigę ir Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys:
- geba analizuoti finansinių institucijų finansinę būklę, priimti sprendimus suteikiant bankines paslaugas ir organizuojant finansinę veiklą bankuose, finansinėse institucijose bei verslo įmonėse; moka tvarkyti apskaitą pagal galiojančius LR įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir Europos Sąjungos reikalavimus; geba parengti buhalterinę ir statistinę ataskaitas, analizuoti ir vertinti jos rodiklius; tirti ir vertinti ekonominę verslo aplinką, sisteminti, analizuoti tyrimų duomenis ir ekonominę informaciją, valdyti turimų materialiųjų ir darbo ir finansinių išteklių naudojimą, geba valdyti dokumentus, palaikyti kontaktus su klientais, bendradarbiais, vadovais;
- žino teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką bei tarptautinių konvencijų reikalavimus pasirinkto verslo srityje, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką, veiklos strategijos formavimo etapus bei geba taikyti įvairius metodus, formuojant veiklos strategiją; išmano finansus, orientuojasi pinigų ir kapitalo rinkose; žino kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, tarptautinių sandėrių sudarymo būdus ir formas, finansinės analizės ir apskaitos principus;
- turi verslumo, matematinius, kompiuterinius, komandinio darbo, visapusiško pažinimo bei technologinės kultūros įgūdžius, geba bendrauti užsienio kalba, turi efektyvaus ir tolerantiško bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti kolegijose.
Norintiems siekti Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Bankininkystės studijų programą baigę ir Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyję asmenys gali dirbti bankuose ir kitose finansinėse institucijose, taip pat finansininko darbą verslo įmonėse ar valstybinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Klaipėda Nemuno g. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju