Mokymo programos
Bendruomenės vystymas (anglų kalba)
Valstybinis kodas: 612L50005
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Socialinio darbo bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Bendruomenės vystymo (angl. Community Development) programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos bendruomenės vystymo profesionalus, socialinio darbo bakalaurus, gebančius analizuoti ir telkti žmonių grupes, kolektyvus, komandas ir bendruomenes, analizuoti, vertinti ir stiprinti socialinius ryšius, taikyti adekvačius socialinio darbo ir tarpdisciplininius veiklos bei tyrimų metodus, vadovaujantis stipriųjų pusių perspektyva, savarankiškai atlikti konceptualius ir taikomuosius tyrimus, rengti bei įgyvendinti praktinius socialinio darbo projektus bendruomenės vystyme.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Baigę studijas Bendruomenės vystymo studijų programos absolventai įgyja socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gali dirbti socialinį darbą įvairiose vietinėse, nacionalinėse ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, žmogiškųjų išteklių plėtros srityje įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse privačiose firmose, taip pat dirbti su vietos bendruomenėmis savivaldybėse ir savivaldos institucijose bei valstybinėse įstaigose. Absolventai taip pat galės kurti ir vystyti savo žmogiškųjų išteklių plėtojimo, darbo su grupėmis ar bendruomenių konsultavimo verslą ar savarankiškai inicijuoti šios srities projektus, dirbti tyrėjais valstybinėse, nevyriausybinėse ar privačiose organizacijose, besidominčiose bendruomenių vystymu ar bendruomeninėmis paslaugomis.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju