Mokymo programos
Elektronikos inžinerija (aviacinė elektronika)
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: elektronikos inžinerijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Šiais laikais daugumai techninių ir technologinių problemų spręsti naudojamos naujausios technologijos. Spartus elektronikos vystymasis sukūrė są-
lygas nagrinėti iš principo naujas problemas, kurių anksčiau nebuvo galima
spręsti. Kompiuterių technikos vystymasis sukėlė naujų iššūkių technologijų,
procesų ir įrenginių valdymo srityje. Lietuvai aktuali ir perspektyvi elektronikos inžinerijos studijų programa (aviacinės elektronikos specializacija) skirta specialistams rengti. Universitetinio išsilavinimo elektronikos inžinerijos
specialistų, galinčių dirbti visose ūkio šakose, paklausa nemažėja

Aviacinės elektronikos specializacijos absolventai gebės:
▪ savarankiškai projektuoti orlaivių elektronines sistemas;
▪ tobulinti orlaivių elektronikos įrenginių techninės diagnostikos metodus;
▪ įsisavinti naujus orlaivių techninės priežiūros metodus;
▪ vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus.
studijuojant elektronikos inžinerijos studijų programą išsiugdomi bendrieji
gebėjimai, kurie naudojami ne tik toje veiklos srityje, kuriai rengiamasi studijuojant studijų programą: gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine kalba įvairioms klausytojų auditorijoms.
Absolventai:
▪ mokės motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai
planuoti savo darbą ir laiką;
▪ gebės naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, rengti grafinę ir tekstinę dokumentaciją;
▪ mokės dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais, būti lyderiais ir argumentuotai ginti savo poziciją;
▪ mokės susirasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis;
▪ gebės išlaikyti profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Absolventai turi galimybę įsidarbinti aviakompanijose „Aviapaslauga“, „Aurela“, FL Charters, AirBaltic ir kitose, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Palangos oro
uostuose, sraigtasparnių remonto įmonėse „Helisota“, AviaBaltika, Kauno,
Prienų, Panevėžio aviacijos gamyklose, AB „Termikas“, FL Technics, taip pat
valstybinėje įmonėje „Oro navigacija“, Civilinės aviacijos administracijoje,
Karinių oro pajėgų, VRM tarnybose. Šią studijų programą baigę asmenys
įgyja gana platų universitetinį išsilavinimą, nes gauna žinių iš informatikos,
elektrotechnikos, elektromechaninių sistemų automatinio valdymo, teisės
ir vadybos, techninės aviacijos veiklos ir kitų sričių, todėl šios studijų programos absolventai turi geras galimybes įsidarbinti – tiek jau minėtose aviacijos įmonėse, kur jie atlieka praktikas, tiek ir elektrotechnikos bei energetikos įmonėse, pasienio apsaugos tarnybos techninėje bazėje, oro uostų
energetikos tarnybose. Kaip atsiliepimuose rašo kai kurie absolventai, jie,
pateikę savo gyvenimo aprašymus, buvo atrinkti ar kviečiami pokalbio dėl
įdarbinimo netgi iš daugiau nei šimto pretendentų. Nors darbdaviai dažnai
reikalauja nemažos praktinės patirties, kurią įgyti studijose yra sunkoka,
įsidarbinant šių universitetinių studijų baigimo diplomas yra didelis privalumas. Įsidarbinimo bei karjeros galimybės dar padidėja, jei po šių bakalauro
studijų dar įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistro diplomas, pratęsus
studijas pagal aviacinės elektronikos ar kitą gretutinę šios studijų krypties
programą

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju