Mokymo programos
Automatika (aviaciniai elektros įrenginiai)
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: elektros inžinerijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

Automatikos studijų programos aviacinių elektros įrenginių specializacijos 
absolventai dirba ne tik aviacijos pramonės šakų įmonėse, bet ir firmose,
projektuojančiose ir eksploatuojančiose įvairius automatinius įrenginius bei
automatizuotas sistemas. Įgytos žinios leidžia greitai specializuotis ir prisitaikyti bet kurios pramonės šakos, transporto, energetikos, statybos bei ryšių
įmonėse ir kultūros įstaigose.
Baigę automatikos studijų programą asmenys įgyja elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Automatikos programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmano naujausias elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, automatikos vystymosi
tendencijas, automatinių sistemų projektavimo principus, moka naudoti informacines technologijas, geba kompetentingai naudoti kompiuterius duomenims
apdoroti sprendžiant įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams
procesams ir įrenginiams valdyti, moka naudoti automatizuoto projektavimo
įrangą, geba kurti automatizuotas sistemas, jų funkcinius įtaisus, pastatų
elektros sistemas, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, moka
programuoti, domisi mokslo naujovėmis. Automatikos studentams stengiamasi
suteikti tokį išsilavinimą, kad jie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų aukštosioms
technologijoms kurti ir naudoti, domėtųsi technologijos mokslų žiniomis, taikytų
jas ir sugebėtų derinti to taikymo įgūdžius su humanitarinių ir socialinių mokslų
žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, būtų
plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo
kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Pagrindinis studijų programos tikslas – parengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius elektros inžinerijos bakalaurus, kurie turėtų žinių
ir įgūdžių, būtinų dirbti elektros inžinerijos srityje, mokėtų kūrybiškai taikyti
įgytas žinias praktinėje veikloje.
Bakalaurai:
▪ bus susipažinę su naujausiomis elektros ir elektronikos inžinerijos technologijomis, automatikos vystymosi tendencijomis, automatinių sistemų projektavimo principais;
▪ mokės kompetentingai naudoti kompiuterius duomenims apdoroti, sprendžiant įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams
ir įrenginiams valdyti;
▪ gebės naudoti automatizuoto projektavimo įrangą, kurti automatizuotas
sistemas, jų funkcinius įtaisus, pastatų elektros sistemas, eksperimentuoti,
analizuoti ir interpretuoti duomenis;
▪ mokės programuoti.
Absolventai sugebės visapusiškai tobulėti ir adaptuotis nuolat kintančioje
kompleksinėje profesinėje, technologinėje elektros inžinerijos srities aplinkoje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Absolventai turi galimybę įsidarbinti aviakompanijose „Aviapaslauga“, „Aurela“, FL Charters, AirBaltic ir kitose, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Palangos oro
uostuose, sraigtasparnių remonto įmonėse „Helisota“, AviaBaltika, Kauno,
Prienų, Panevėžio aviacijos gamyklose, AB „Termikas“, FL Technics, taip pat
valstybinėje įmonėje „Oro navigacija“, Civilinės aviacijos administracijoje,
Karinių oro pajėgų, VRM tarnybose. Šią studijų programą baigę asmenys
įgyja gana platų universitetinį išsilavinimą, nes gauna žinių iš informatikos,
elektrotechnikos, elektromechaninių sistemų automatinio valdymo, teisės ir
vadybos, techninės aviacijos veiklos ir kitų sričių, todėl šios studijų programos absolventai turi geras galimybes įsidarbinti – tiek jau minėtose aviacijos
įmonėse, kur jie atlieka praktikas, tiek ir elektrotechnikos bei energetikos
įmonėse, pasienio apsaugos tarnybos techninėje bazėje, oro uostų energetikos tarnybose. Nors darbdaviai dažnai reikalauja nemažos praktinės patirties, kurią įgyti studijose yra sunkoka, įsidarbinant šių universitetinių studijų
baigimo diplomas yra didelis privalumas. Įsidarbinimo bei karjeros galimybės dar padidėja, jei po šių bakalauro studijų dar įgyjamas aeronautikos
inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis, pratęsus studijas pagal aviacinės
elektronikos ar kitą gretutinę šios studijų krypties programą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju