Mokymo programos
Architektūros inžinerija
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: statybos inžinerijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Bakalaurai, baigę architektūros inžinerijos studijų programą, yra pasirengę
modeliuoti statinių architektūrinę, planinę bei konstrukcinę sandarą, skai-
čiuoti statinių konstrukcijas, gali rengti statinio projekto architektūros ir
konstrukcijų dalis.
Baigus programą suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
norintieji studijuoti architektūros inžinerijos studijų programą turi išlaikyti
piešimo testą. Užduotį sudaro dvi dalys: konstruktyvus linijinis piešinys ir
akademinis piešinys.

Asmenys, baigę architektūros inžinerijos studijų programą:
▪ turi praktinių tyrimų, projektavimo ir statybos įgūdžių, pradedant problemos
formulavimu, metodų parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu;
▪ geba rinktis tinkamus tyrimo ir projektavimo būdus bei metodiką ir atlikti
patikimus matavimus;
▪ geba surinkti konstrukcijų ir statinių projektavimui reikalingus duomenis,
juos analizuoti ir vertinti, parinkti projekto variantus, galimus statybos metodus, atsižvelgdami į statybos metodus, architektūrinius aspektus, ekonominius veiksnius ir numatomas eksploatacines sąlygas;
▪ geba parengti statybinių konstrukcijų projektus ir vadovauti projektavimo
darbų vykdymui;
▪ geba taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus pastatų ir statinių projektavimui ir statybai;
▪ geba sėkmingai projektuoti statinio projekto architektūros dalį

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Bakalaurai yra pasirengę dirbti statybos inžinerijos arba architektūros specialistais projektavimo, rangos įmonėse bei viešojo administravimo įstaigose

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju