Mokymo programos
Pramogų industrijos
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: kūrybinių industrijų bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Studijų programos tikslas – parengti komunikacijos bakalaurus, kurie gebė-
tų visapusiškai organizuoti, plėtoti ir tobulinti pramogų veiklas kūrybingoje
visuomenėje, taip pat spręsti pramogų visuomenės problemas ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje. Šios studijos leis įgyti integruotų žinių visumą,
būtiną pramogų, žinių ir kūrybos visuomenės uždaviniams spręsti.

Gebėsite:
▪ analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes;
▪ suprasti ir tirti pramogų industrijų veiklas bei vertinti jų veiksmingumą;
▪ formuoti pramogų industrijos idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus;
▪ vykdyti pramogų industrijų projektus;
▪ taikyti įgytas žinias naujose aplinkose, ekonomiškai efektyviai sprendžiant
pramogų vartojimo bei pritaikymo problemas;
▪ valdyti šiuolaikiškus komunikacijos metodus;
▪ kryptingai ir savarankiškai domėtis pramogų industrijomis, jų padėtimi Lietuvoje ir pasaulyje, ateities perspektyvomis bei tendencijomis.
Puikiai išmanysite savo studijų srities terminologiją lietuvių ir anglų kalbomis

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Prognozuojama, kad absolventų įsidarbinimo galimybės ateityje didės, nes
yra priklausomos nuo pramoginiais tikslais kuriamos ar gaminamos informacijos, kurios paieška ir pasiūla vis didėja. Tai leidžia daryti prielaidas, kad
pramogas kuriantys specialistai ateityje turės vis daugiau veiklos. Prie pramogas kuriančių įmonių priskiriamos televizijos, kino, radijo, mados, spaudos bei interneto įmonės, taip pat pramogų parkai, prekybos centrai, kino
bei tradiciniai teatrai ir koncertinės aikštelės, įvairius renginius organizuojančios įmonės. Šios veiklos sritys yra būsimos pramogų industrijų specialistų darbo vietos

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju