Mokymo programos
Miestų ir rekreacinė miškininkystė
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Miškininkystės bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Didėjant visuomenės urbanizacijai didėja urbanizuotų teritorijų žaliųjų erdvių, sąlygojančių urbanistinės aplinkos ir gyvenimo kokybę, svarba. Siekiant optimizuoti miestų ir priemiesčių žaliųjų erdvių teikiamą socialinę - kultūrinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą, tenkinti visuomenės rekreacinius poreikius reikalingas integruotas miestų ir priemiesčių miškų, želdynų, gatvių želdinių, rekreacinės paskirties miškų planavimo, projektavimo, kūrimo, tvarkymo požiūris. Studijuodami šią programą pažinsite tradicinių ir miesto miško ekosistemų struktūrą, žmogaus poveikį šioms ekosistemoms, miškų pritaikymo poilsiui priemones, atsižvelgiant į miškų planavimo, projektavimo, želdynų įrengimo ir tvarkymo, miškų tvarumo palaikymo principus; gebėsite identifikuoti miestų ir rekreacinių miškų tvarkymo poreikius ir problemas, parinkti strateginius, projektavimo, tvarkymo integruotus sprendimus, taikant darnaus vystymosi principus.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 VĮ miškų urėdijose; savivaldybių administracijoje ir jų institucijose; nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose; Valstybiniame miškotvarkos institute ir kitose planavimo institucijose; medelynuose, apželdinimo įmonėse; kitose institucijose, dalyvaujančiose miestų ir rekreacinių miškų plėtroje užimant pareigybes, kurioms nereikia magistro kvalifikacinio laipsnio

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju