Mokymo programos
Želdininkystė
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Kraštovaizdžio formavimas ir puoselėjimas tikslingai naudojant  gamtinius, kultūrinius ir socialinius išteklius, želdynų projektavimas bei funkcinis ir erdvinis gyvenamosios aplinkos komponavimas  – tai specialistų gebančių racionaliai planuoti bei tvarkyti aplinką užtikrinant jos kokybę, priedermė.

Studijų programa Želdininkystė skirta parengti universitetinio išsilavinimo kvalifikuotus specialistus, turinčius kraštovaizdžio planavimo bei želdynų projektavimo mokslo ir meno žinių, gebančius pritaikyti arba pertvarkyti kraštovaizdį pagal visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą. Šios programos studijos vykdomos bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Privatus verslas, valstybės tarnyba Aplinkos ministerijos padaliniuose, miestų ir rajonų savivaldybėse, kraštovaizdžio architekto darbas, želdinimo specialisto paslaugos, projektų administravimas, įgyvendinimas, kontrolė, konsultacinis darbas, dėstymas kolegijose, kraštovaizdžio vertinimas, parkų administravimas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju