Mokymo programos
Aplinkotyra
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, aplinkos tyrimams bei aplinkosaugai skiriamas ypatingas dėmesys. Aplinkosaugos problemoms spręsti, aplinkos tyrimams vykdyti bei organizuoti reikalingi kvalifikuoti aplinkotyros specialistai, kurių poreikis nuolat auga.

Studijuodami Aplinkotyros studijų programą, gilinsitės į pagrindinių negyvosios gamtos komponentų (atmosferos, hidrosferos ir litosferos) sudėtį, juose vykstančius fizikinius, cheminius ir biocheminius procesus, šių komponentų tarpusavio sąveiką, išmoksite naudotis šiuolaikine laboratorine įranga atliekant aplinkos tyrimus laboratorijoje ir lauko sąlygomis, įvertinti antropogeninės kilmės medžiagų bei procesų įtaką aplinkos negyvųjų ir gyvųjų komponentų būklei, žmogaus sveikatai bei darniam vystimuisi, taip pat organizuoti taršos prevencijos, remediacijos, poveikio aplinkai vertinimo bei stebėsenos sistemų, taip pat teisinių ir ekonominių priemonių parinkimą ir įgyvendinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Galėsite dirbti valstybės valdymo bei savivaldos institucijose ar jų padaliniuose atsakinguose už aplinkosaugą, aplinkotyrą, aplinkos išteklių naudojimą (Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijose, regioniniuose departamentuose, tyrimų centruose, kontrolės laboratorijose, savivaldybių Aplinkos apsaugos skyriuose), mokymo ir mokslo institucijose, aplinkosaugos projektavimo ir konsultavimo kompanijose, įmonių, žemės ūkio bendrovių, organizacijų aplinkos apsaugos skyriuose, taip pat nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju