Mokymo programos
Fotografija
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: aukštojo mokslo fotografijos profesinio bakalauro laipsnis
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3
Neakivaizdinė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Fotografijos studijų programa sukurta atsižvelgiant į pokyčius visuomenėje, darbo rinkoje, technologijų vystymąsi bei darbdavių ir būsimų studentų poreikius. Sudarant studijų dalykų turinį remtasi ekspertų, patyrusių fotografų nuomone.
Šioje programoje studentui yra galimybė rinktis vieną iš programoje pateikiamų specializacijų, kurių sąrašas sudarytas remiantis šiuo metu perspektyviausiomis fotografų veiklomis: reportažo fotografija, mados fotografija, architektūros, apimtinių meno kūrinių fotografavimu ir meno kūrinių reprodukavimu.
Fotografijos studijų programa, akcentuoja ir integruoja ne tik technines fotografo veiklos sritis (fotografijos paslaugų teikimą klientams, žurnalistinį fotografavimą, video filmavimą ir pan.), bet ir meninius fotografijos aspektus (profesionalų darbą mados, architektūros ir apimtinių meno kūrinių fotografavimą bei meno kūrinių reprodukavimą), kurie suteikia konkurencinių pranašumų įsiliejant į darbo rinką.

Kuo išskirtinė ši studijų programa?
Kalbant apie fotografiją kaip profesinę veiklą, susiduriama su iššūkiais: tenka spręsti, kas svarbiau – objektyvus realybės atspindys ar savitas fotografo matymas. Be to, fotografui profesionalui tenka laviruoti tarp noro išlaikyti verslą ir negalėjimo pataikauti užsakovo skoniui.
Fotografijos studijų programa atskleidžia fotografo specialisto galimybes veikiant atskirose veiklos srityse derinti meno ir technologijų sąveikos aspektus. Programa skirta rengti fotografijos profesijos bakalaurą, turintį savitą meninį skonį, galintį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti individualiai bei komandoje, laikraščiuose, žurnaluose, mados ar reklamos agentūrose, televizijos studijose, muziejuose, fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, dalyvauti fotografijos versle bei plėtoti kūrybinę veiklą.
Studijų programoje realizuojami trys tikslai. Pirmasis orientuotas į profesinės kompetencijos įgijimą, t.y. numato, kad fotografijos specialistas valdys tradicinę ir skaitmeninę fotografijos techniką. Antrasis apima kitą veiklos kontekstą (ko nėra kitose programose) – veiklos planavimą, organizavimą, veiklą, vadovavimą kitiems, savo veiklos vertinimą pasirinktoje veiklos srityje. Specialistas gebės užtikrinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei gilesnį pasirinktos veiklos srities išmanumą, motyvuotai sukurs ir parengs kūrybinę strategiją, mokės fotografuoti reportažą, savo veikloje remdamasis etikos ir teisės pagrindais mokės fotografuoti madą, architektūrą, apimtinius meno kūrinius ir reprodukuos plokščius meno kūrinius. Trečiasis yra nukreiptas į kūrybiškumo bei kritinio mąstyumo plėtotę ir numato, kad būsimasis fotografijos specialistas išmanys ir vadybos principus, sistemą, mokės pristatyti save ir savo kūrybą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Tarptautinės galimybės
Studijų metu studentai skatinami studijuoti ir profesinės veiklos praktikas atlikti užsienio partnerinėse institucijose, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto studentai gali studijuoti (dažniausiai vieną studijų semestrą) ir atlikti profesines praktikas Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Švedijoje, Turkijoje ir kt. užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Karjeros galimybės
Studijų programos absolventai galės dirbti individualiai bei komandoje, laikraščiuose, žurnaluose, mados ar reklamos agentūrose, televizijos studijose, muziejuose, fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, dalyvauti fotografijos versle bei plėtoti kūrybinę veiklą.

Studijų tęstinumo galimybės Lietuvoje ir užsienyje
Programos absolventai studijas galės tęsti Lietuvos universitetuose (Vilniaus dailės akademijoje, Šiaulių universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir kt.) ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju