Mokymo programos
Prekybos Komersanto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330034702
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (komercinės įmonės mokslo, buhalterinės apskaitos, vadybos pagrindų, maisto ir nemaisto prekių asortimento, prekybos organizavimo, planavimo ir prekiavimo, reklamos, klientų aptarnavimo, kainų skaičiavimo, vertybių judėjimo apyskaitų sudarymo, darbo su prekybos įrengimais, prekių sandėliavimo, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos prekybos komersanto mokymo programą bus mokoma bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių), baigiamosios (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų praktinio mokymo kabinetuose ir firmose, prekybos įmonėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Prekybos komersantas rūpinasi įmonės didmenine prekyba, tiria vartotojų poreikius, planuoja teikiamas paslaugas, ieško rinkos įmonės produkcijai realizuoti. Dirba didmeninės prekybos firmose, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, įvairiose agentinio tipo įmonėse. Formuoja įmonės prekybos politiką. Užmezga kontaktus tarp pirkėjų ir prekių produkcijos bei paslaugų pardavėjų, tvarko įmonės veiklos bei finansų apskaitą, prognozuoja veiklos plėtotę. Tiria rinkos poreikius, organizuoja prekių pirkimą ir pardavimą, veda derybas su komerciniais partneriais, sudarinėja pirkimo-pardavimo sutartis. Privalo mokėti nustatyti prekės ir gaminio kainą, laiku ir tinkamoje vietoje pateikti prekę į rinką. Pagal poreikį sudarinėja kontraktus, sutartis, numato prekių pervežimo kaštus, dirba elektroniniu kasos aparatu, personaliniu kompiuteriu. Prekybos komersantui neretai tenka bendrauti su partneriais iš užsienio, todėl geras užsienio kalbos mokėjimas labai palengvina darbą. Prekybos komersantas gali dirbti gamintojo agentais, pardavimo agentais, brokeriais arba įkurti savo įmonę. Įtemptas ir atsakingas darbas bei dažnai nenormuota darbo diena kelia specifinius reikalavimus prekybos komersanto profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą prekybos komersanto darbą lemia organizaciniai gebėjimai, verslo ataskaitų ir planų sudarymo įgūdžiai, taip pat geri kalbiniai gebėjimai, užsienio kalbos(ų) žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Labai svarbios yra tokios asmenybės savybės kaip verslumas, organizuotumas ir atsakingumas, komunikabilumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė. Prekybos komersanto darbas reikalauja kalbos sklandumo, dėmesingumo, geros atminties ir kt. Prekybos komersanto darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regos, klausos sutrikimų ir kt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Prekybos komersanto profesija yra labai perspektyvi. Gerai parengtų, aukštos kvalifikacijos šios srities darbuotojų poreikis turėtų didėti, nes nuo jų darbo kokybės priklauso sėkminga visos įmonės veikla. Nuolatos kuriasi naujos įmonės, kurioms bus reikalingi šios srities specialistai. Prekybos komersanto profesija gimininga tokioms profesijoms kaip smulkaus verslo organizatorius, biuro komersantas ir pan. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA Šiaulių r. Daugėlių g. 17, Kuršėnai
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Kauno prekybos ir verslo mokykla Kaunas Vilniaus g. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju