Mokymo programos
Mažagabaritės Technikos Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330052517
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Svarbiausia pastarųjų metų darbo rinkos tendencija yra ta, kad nedarbo problemą pamažu keičia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Darbdaviams vis sunkiau rasti darbuotojų, turinčių pageidaujamą profesinį pasirengimą ir darbo patirtį. Augant darbo jėgos paklausai, nepakaks pasirengusių darbo rinkai darbuotojų esamoms darbo vietoms užpildyti.
Ši tendencija palanki VTVŽŪM, kadangi jos absolventai įgyja vienas paklausiausių profesijų: Lietuvos darbo biržos duomenimis Lietuvoje 2005 m. I pusmetyje paklausa viršijo pasiūlą 7,6 tūkst. darbo vietomis įrengimų, mašinų operatoriams bei surinkėjams. Iš jų daugiausia*:
- 1,9 tūkst. sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių mašinų vairuotojų;
- 1,0 tūkst. lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojų;
- 0,9 tūkst. žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių operatorių;
- 0,9 tūkst. mašinų operatorių ir surinkėjų;
- 0,5 tūkst. kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatorių;
- 0,4 tūkst. medienos apdirbimo mašinų operatorių;
- 0,3 tūkst. žemės kasimo ir panašių mašinų operatorių.
- Profesijų ir profesijų grupių pavadinimai pateikti pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK).

Šią tendenciją patvirtina ir rinkos dalyvių apklausa, kuri buvo atlikta VTVŽŪM užsakymu, siekiant išsiaiškinti mokyklos pasirinktos vykdyti Mažagabaritės technikos (krautuvų, miniekskavatorių ir pan.) operatoriaus mokymo programos poreikį darbo rinkoje. Apklausos metu mažagabaritę techniką naudojančioms ir parduodančioms bei nuomojančioms įmonėms buvo išplatintos anketos. Buvo sulaukta atsakymų iš 5 šią techniką naudojančių ir 8 parduodančių bei nuomojančių įmonių. Duomenys surinkti anketavimo būdu, telefonu ar el. paštu pateikiant pusiau struktūruotus klausimus.
Mažagabaritės technikos naudotojai nurodo ryškų pastarųjų 2 metų šios technikos bei darbuotojų, dirbančių su ja, poreikio augimą. Didžioji dalis respondentų mano, kad jų dabartiniai darbuotojai nėra pakankamai kvalifikuoti dirbti su mažagabarite technika, todėl net 80 proc. naudotojų pabrėžia darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį bei pageidauja, kad darbuotojai, prieš pradėdami dirbti, turėtų būti įgiję mažagabaritės technikos operatoriaus specialybę.
Visi 7 mažagabaritės technikos pardavėjai - nuomotojai taip pat nurodo mažagabaritės technikos paklausos augimą per pastaruosius 2 metus. Daugiau nei pusė respondentų mano, kad darbui su šia technika reikalingas specialus profesinis pasirengimas. Pardavėjai nurodo, kad jiems trūksta kvalifikuotų specialistų, gerai išmanančių mažagabaritės technikos specifiką, todėl profesinių žinių įgijimas yra pageidaujamas tiek turimiems darbuotojams, tiek planuojamiems priimti.
2. Programos tikslas:
Parengti mažagabaritės technikos (miniekskavatoriai, krautuvai ir pan.) operatorius, gebančius saugiai ir pagal technologinius reikalavimus atlikti žemės kasimo, krovimo darbus, prižiūrėti ir atlikti nesudėtingą mažagabaritės technikos remontą.
3.Programos statusas:
tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.


Programos anotacija:

Mažagabaritės technikos operatoriaus mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos;
mokomasi specialybės (konstrukcinų medžiagų, jų apdirbimo, braižybos pagrindų, vidaus degimo variklių, hidraulinių pavarų, elektros įrengimų, mažagabaritės technikos sandaros, automobilių ir traktorių, ž.ū. mašinų, darbų technologijos, įmonių ekonomikos, mašinų techninės priežiūros ir remonto, kelių ir saugaus eismo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos) dalykų.
1. 2.praktinių įgūdžių:
darbo teritorijos paruošimo ir žymėjimo; saugaus ir prisilaikant technologinių reikalavimų žemės kasimo, krovimo, lyginimo; mažagabaritės technikos priežiūros ir smulkaus remonto.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Nėra
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ( 3 pakopa)

2. Mokomosios ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, įmonėse, eksploatuojančiose mažagabaritę techniką: nuomos ir pardavimo, statybų, kelių tiesimo ir priežiūros .
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
Sėkmingai baigęs mažagabaritės technikos operatoriaus programą įgyja mažagabaritės technikos operatoriaus kvalifikaciją, bei automobilių B, C1, traktorių ir savaeigių mašinų TR1, SM kategorijų vairuotojų papildomas kvalifikacijas ir kompetencijas:
"atlikti darbo teritorijos paruošimą ir žymėjimą;
"atlikti darbo padargų parinkimą ir paruošimą darbui;
"atlikti krovimo darbus;
"atlikti kasimo darbus;
"atlikti reglamentinius mašinų techninės priežiūros darbus, laikantis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų;
"atlikti mašinų gedimų pašalinimą pakeičiant arba suremontuojant detales.

1.Darbo aprašymas

Mažagabaritės technikos operatorius geba dirbti su šiuolaikine technika, išmano jos sandarą, mechanizmų, agregatų, sistemų veikimą, gali atlikti mašinų techninę priežiūra ir nesudėtingą remontą, išmano verslo pagrindus. Geba atlikti darbo teritorijos paruošimo ir žymėjimo darbus, saugiai ir pagal technologinius reikalavimus atlikti žemės kasimo, krovimo, lyginimo darbus.

2.Profesinės perspektyvos
Tai nauja specialybė, kurios paklausą ir perspektyvumą lemia įvežamos iš užsienio naujos ir naudotos mažagabaritės technikos plėtra. Kvalifikaciją galime kelti savarankiškai, kursuose ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Metodinės komisijos pirmininkas Romuald Sadkevič

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla Vilniaus r. Parko g. 7, Baltosios Vokės k., Pagirių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju