Mokymo programos
Melioracijos Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330058213
Kodas pagal ISCED: 31358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros, darbo kompiuteriu, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros) ir specialybės (žemės melioracijos darbų mokslo ir melioracijos darbų atlikimo technologijų, melioracijoje naudojamų žaliavų, melioracijos darbų organizavimo, taikomosios geodezijos darbų, , topografinės braižybos ir žemės planų skaitymo, žemėtvarkos pagrindų, bendrosios šaltkalvystės, melioracijos klojimo ir priežiūros, įrengimų ir inventoriaus remonto bei reguliavimo, melioracijos darbų kokybės ir efektyvumo įvertinimo, melioracijos sistemų įrengimo, naudojimo, priežiūros ir remonto darbų, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, , raštvedybos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos melioracijos darbuotojo mokymo programą bus mokoma bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių), baigiamoji (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, poligone, laboratorijose, melioracijos statybos ir priežiūros įmonėse, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Melioracijos darbuotojas dirba valstybinėse ar privačiose įmonėse, kurios atlieka darbus pagal parengtus projektus: Eksploatuoja melioracijos įrenginius, montuoja naujas sausinimo ar drėkinimo sistemas, atlieka techninius remonto darbus, stato, įrengia bei prižiūri hidrotechninius statinius ir vietinius kelius. Melioracijos darbuotojas didesnę savo darbo laiko dalį praleidžia gamtoje, todėl profesija priskiriama sunkių darbų kategorijai. Darbas sezoninis. Žiemą dirba paruošiamuosius darbus ( pvz.: krūmų kirtimas ir pan. ). Pagrindinai darbai prasideda anksti pavasarį ir baigiasi vėlai rudenį. Melioracijos darbuotojo profesiją renkasi tie, kas mėgsta gamtą, judraus pobūdžio veiklą, nes pastoviai tenka važinėti į vis kitus darbo objektus, kurie yra nutolę nuo gyvenamųjų vietų. Atlikus darbus viename darbo objekte tenka keltis į kitą.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Melioracijos darbuotojo veiklos sėkmę lemia žinios ir mokėjimai melioracijos darbų technologijos srityje. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip ištvermė, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką. Svarbu gera fizinė sveikatos būklė, sugebėjimas prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų. Melioracijos darbuotoju sunku dirbti žmonėms, turintiems fizinių negalių (darbas reikalauja padidintų fizinių pastangų), padidintą baimės jausmą (gali tekti dirbti vienumoje, vandenyje ar po žeme, pvz., drenažo klojėjo darbas ) ir pan.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Pastaruoju metu Lietuvoje ji tapo mažiau paklausi, nes buvo likviduota daugelis melioracijos statybos montavimo ir melioracijos eksploatacijos valdybų, kuriose buvo sutelkta galinga technika, profesionalūs žemėtvarkos, projektavimo, geodezijos specialistai, specialios kvalifikacijos darbininkai. Apleistos ir nykstančios sausinimo bei drėkinimo sistemos, užželiantys melioracijos grioviai netolimoje perspektyvoje gali priversti naujai pažvelgti į melioracijos darbuotojo profesiją.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju