Mokymo programos
Kelių Statybos Ir Priežiūros Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330058216
Kodas pagal ISCED: 31358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Marijampolės profesinio rengimo centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo centras atliko kelių statybos ir priežiūros darbuotojų profesinio mokymo kompetencijų poreikio kelių statybos ir priežiūros įmonėse tyrimą. Tyrimas parodė, kad per artimiausius 3 metus planuojamas naujų kelių statybos ir priežiūros darbuotojų poreikis Lietuvos kelių statybos ir remonto įmonėse sieks per 300-350 darbuotojų.
Didžiausias poreikis šiuo metu pastebimas darbininkų dirbančių su mažosios mechanizacijos priemonėmis bei mechanizmais: asfalto klotuvais, volais, vibraciniais volais, greideriais ir ekskavatoriais. Apklaustos įmonės prognozuoja taip pat asfalto ir asfaltbetonio dangų frezuotojų ir pagalbinių darbininkų poreikį .
Labai nedidelė dalis kelių statybos ir priežiūros įmonių darbuotojų ( apie 5 proc. visų apklaustose įmonėse dirbančių darbuotojų ) per pastaruosius dvejus metus tobulino kvalifikaciją
2. Programos tikslas:
Parengti specialistą, gebantį statyti ir prižiūrėti kelius pagal ES reikalavimus keliamus kelių kokybei. Mokiniai bus supažindinti su naujomis kelių statybos ir priežiūros technologijomis, nemažas dėmesys skiriamas naudojamomis kelių statyboje aplinkosauginėms priemonėms, vandens valymo ir paviršių nuotekų nusodinimo įrengimais, triukšmo slopinimo sienelių įrengimu, miškų masyvų ir kitų teritorijų aptvėrimu, kuriomis migruoja gyvūnai.
3. Programos statusas:
tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenziją, steigėjų.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi braižybos pagrindų, šaltkalvystės pagrindų, suvirinimo technologijos, hidrotechninių statinių įrengimų, geodezijos pagrindų, kelių statybos darbų technologijos, kelių priežiūros ir remonto darbų technologijos, kelių statybos medžiagų, traktorių ir automobilių sandaros, kelių statybos ir remonto mašinų įrengimų sandaros, eksploatavimo, techninės priežiūros bei remonto, darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, kelių ir saugaus eismo taisyklių.
1. 2. praktinių įgūdžių:
Šaltkalviško metalo apdirbimo (lyginimo, pjovimo, dildymo, lenkimo, gręžimo ir k.t), suvirinimo elektra pagrindų, kelių statybos darbų technologijos, kelių priežiūros ir remonto darbų technologijos, traktorių ir automobilių, kelių statybos mašinų ir įrengimų, kelių statybos ir priežiūros mašinų eksploatavimo, kelių statybos ir priežiūros mašinų remonto, kelių priežiūros ir remonto mašinų.
1.3. Bendrųjų dalykų:
Ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4. Bendrakultūrinių dalykų:
Nėra
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ( 3 pakopa).
2. Mokomosios (37 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse, kelių statybos ir priežiūros įmonėse.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. Sėkmingai baigęs kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programą įgyja kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje;
- įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles);
- parinkti kelių statybos ir remonto medžiagas;
- skaityti kelių statybos brėžinius;
- atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus;
- naudoti žemės darbams bei grunto kasimui įrengimus;
- įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus;
- paruošti kelio pagrindą;
- pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių;
- atlikti hidrotechninių statinių montavimo parengiamuosius darbus;
- sumontuoti vandens nuleidimo įrenginius;
- atlikti kelių priežiūros darbus;
- atlikti kelių remonto darbus;
- taikyti kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologiją;
- prižiūrėti kelių statybos įrengimų techninę būklę ir atlikti smulkų remontą.

1.Darbo aprašymas
Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro, alsfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos šlifavimas, lyginimas, taisymas lopinėliais ir kt.), dirba su mažosios mechanizacijos įrengimais, montuoja atitvarus ir kitus elementus, atlieka kelių žymėjimo darbus. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas skaito darbo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų sąnaudas. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo darbas daugiausiai susijęs su rankiniu sunkiu fiziniu darbu. Praktinis darbas atliekamas keliuose. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojai dirba individualiai ir grupėse.
Dėl darbų specifikos kelių statybos ir priežiūros darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Jis dirba atvirose vietovėse, keliuose, kuriais vyksta transporto judėjimas, įvairiomis oro sąlygomis.
Kelių statybos ir priežiūros darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, atsparumas nepalankioms oro sąlygoms, aukštai temperatūrai, drėgmei.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti kelių statybos ir priežiūros įmonėse. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.Duomenis rengė:

Profesinio rengimo skyriaus vedėjas Romualdas Buckūnas


2007-03-27
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2007-03-27 A.Urnavičius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju