Mokymo programos
Socialinio Slaugytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330076201
Kodas pagal ISCED: 31376
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Socialinės paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (žmogaus anatomijos ir fiziologijos, slaugos, psichologijos, psichiatrijos, gerontologijos, profesinės etikos, dietologijos ir mitybos, sveikų ir sergančių įvairiomis ligomis suaugusiųjų ir vaikų priežiūros, maitinimo ir vaistų naudojimo procedūrų, socialinio darbo pagrindų ir laisvalaikio organizavimo, namų ūkio ruošos, asmeninės higienos ir sanitarijos reikalavimų, pirmosios medicininės pagalbos teikimo, civilinės teisės pagrindų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos socialinio(ės) slaugytojo(os) programą bus mokomasi bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių) ir baigiamosios (19 savaičių) praktikos atliekamos ilgalaikio gydymo ir slaugos ligoninėse, senelių globos namuose ir pensionatuose, kūdikių namuose, šeimose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Socialinis slaugytojas dirba su klientais slaugos ligoninėse, socialinės rūpybos centro globos ir rūpybos skyriuose, senelių namuose, pensionuose, reabilitacijos įstaigose. Gali įsidarbinti samdomais darbuotojais: slaugo nedarbingus, vienišus neįgaliuosius, pagyvenusius žmones, globoja juos namuose Teikia buitines, sanitarijos ir higienos paslaugas: padeda namų ruošoje, parenka maistą, maitina, maudo slaugomąjį; tvarko jo patalynę, padeda apsirengti, atlieka paskirtas gydymo procedūras. Nustato ir įvertina kliento poreikius, kartu su juo sudaro ir koreguoja slaugos planą, organizuoja kliento darbą ir laisvalaikį. Konsultuoja higienos, dietinio maitinimo ir kitų profilaktinių medicinos metodų ir priemonių klausimais. Skatina slaugomojo asmens savitarną, pasitikėjimą savo jėgomis. Siekia, kad kliento šeima visapusiškai dalyvautų slaugyme. Bendradarbiauja su kitais specialistais: gydytojais, psichologais, reabilitacijos darbuotojais - derina slaugos programas bei teikia pasiūlymus slaugos praktikos tobulinimui.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Efektyvų socialinio slaugytojo darbą lemia psichologijos, gerontologijos, medicinos, socialinio darbo metodų išmanymas bei praktiniai įgūdžiai. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip emocinis stabilumas, gebėjimas bendrauti ir suprasti kitus žmones, paslaugumas, organizuotumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė (ištvermė, fizinis pajėgumas ir pan.). Sunkių ligonių globa iš socialinio slaugytojo reikalauja ypatingo darbingumo bei emocijų valdymo.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Socialinio slaugyto profesija yra paklausi. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip bendrosios praktikos slaugytojas, socialinis darbuotojas, socialinės rūpybos darbuotojas, bendruomenės slaugytojas. Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją, gali pradėti savo verslą. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Šilutės r. Lietuvininkų g. 72
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Kupiškio r. Smilgių k., Noriūnų sen.
Kauno statybininkų mokykla Kaunas R. Kalantos g. 80
Mažeikių politechnikos mokykla Mažeikių r. Ventos g. 18
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju