Mokymo programos
Muitinės deklaranto mokymo programa
Valstybinis kodas: 361034401
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Muitinės deklaranto mokymo programa skirta parengti muitinės deklarantus, gebančius profesionaliai atlikti įvairias muitinės procedūras.
Siekiant šio tikslo būsimieji muitinės deklarantai teoriniuose užsiėmimuose mokomi įvado į profesiją, harmonizuotos prekių kodavimo sistemos, mokesčių, prekių deklaravimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 2,8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami prekių deklaravimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama muitinės deklaranto kvalifikacija.
Baigus muitinės deklaranto mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo verslo ir administravimo profesijų srities, buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo posričio ar aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Muitinės deklaranto mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muitinės deklaranto kvalifikacija reikalinga norint dirbti muitinės deklarantu.
Asmuo, įgijęs muitinės deklaranto kvalifikaciją, turi:
gebėti vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, pildyti visus muitinės dokumentus, parinkti muitinės procedūras, teisingai parinkti prekės kodą iš kombinuotosios prekių nomenklatūros, naudotis klasifikatorių ir registrų rinkiniais, taikyti prekės kilmės pozicijos pasikeitimą, apskaičiuoti mokesčius, atsižvelgiant į prekės vertę, žinoti, kaip klasifikuojami prekės vertės metodai, užpildyti įvairius bendrųjų administracinių dokumentų rinkinius, vadovaujantis bendrųjų administracinių dokumentų pildymo instrukcija, vertinti dokumentus pagal svarbą, galiojimo laikąžinoti Lietuvos Respublikos muitinės struktūrą, jos uždavinius ir funkcijas, pagrindinius norminius aktus, reglamentuojančius muitinės veiklą, eksporto ir importo terminalų, muitinės sandėlių paskirtį, prekių saugojimo tvarką, muitinės procedūrų rūšis, muitinio įforminimo pradžią ir pabaigą, dokumentų rengimo reikalavimus, žinoti, kokios žinybos išduoda prekių kokybės ir atitikties sertifikatus, leidimus ir licencijas, prekių deklaravimo, deklaracijų ir prekių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarką, dokumentų kodavimo sistemą, klasifikatorius ir registrus, atskirų prekių rūšių išimtis, harmonizuotą prekių kodavimo sistemą, mokesčių apskaičiavimo tvarką, lengvatas, prievoles, mokėjimo būdus, prekių kilmės nustatymą, prekybos sutarčių rūšis, įgaliojimusmokėti tinkamai organizuoti darbą, valdyti konfliktines situacijas
Muitinės deklaranto kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal muitinės deklaranto mokymo programą.
Norintiems siekti muitinės deklaranto kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję muitinės deklaranto kvalifikaciją asmenys gali dirbti muitinės deklarantu, kuris atstovauja muitinėje įvairioms įmonėms ir organizacijoms, paruošiant muitinės dokumentus, įformina muitinės procedūras.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Utenos darbo rinkos mokymo centras Utena J. Basanavičiaus g. 90
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju