Mokymo programos
Reklamos Organizatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362034202
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 20 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Reklamos organizatorius - viena iš populiaresnių ir perspektyvesnių pareigybių.
Programos tikslas - parengti reklamos organizatorių, sugebantį įsteigti įmonę, atlikti rinkos tyrimus, organizuoti verslą, bendrauti su klientais, sugebėti įvertinti ir pasiūlyti įvarius reklamos būdus, sugebėti pateikti reklamos projektus, užsakymus ir juos įvertinti, mokėti dirbti kompiuteriu, naudoti darbe kompiuterinio dizaino programas.
Čia pateikiama reklamos organizatoriaus mokymo programa yra antro lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti mokymo programa, taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Ji skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį bendrąjį išsilavinimą asmenims, o turintiems aukštesnį išsilavinimą padės persikvalifikuoti, tobulinti savo žinias.
Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų bendraisiais reikalavimais.
Mokymosi trukmė - 20 savaičių. Mokymo turinį sudaro 14 mokymosi dalykų ir savarankiškas praktinis darbas. Didžiausias valandų skaičius skiriamas šiems dalykams: meno istorijai, kompiuterinei grafikai ir maketavimui, kompozicijos pagrindams, verslo ekonomikai, marketingui, vadybai, reklamos pagrindams, buhalteriniai apskaitai, darbui su kompiuteriu, kuriuos baigus laikomas tarpinis egzaminas.
Šiandien reklamos organizatorius privalo turėti teisės, verslo etikos, kalbos kultūros ir raštvedybos, anglų kalbos pagrindus. Turi susipažinti su internetinių puslapių kūrimu. Šie dalykų mokymasis baigiamas įskaita.
Mokymas pagal šią programą baigiamas baigiamojo darbo gynimu, parengtu gamybinės praktikos metu.
Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą asmenims suteikiama reklamos organizatoriaus kvalifikacija, ir jiems išduodamas nustatytos formos antro profesinio išsilavinimo lygio kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Įgiję reklamos organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali įsidarbinti įvairiose verslo įmonėse, kuriose yra reklamos skyriai, reklamos paslaugas teikiančiose įmonėse arba kurti savo verslo įmonę.
Mokymo programą parengė VšĮ "Kompiuterinių programų mokymo centras" specialistai. Programa pakoreguota atsižvelgiant į prekybos ir verslo mokymo programų ekspertų komisijos pastabas.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ MOKYMO CENTRAS Vilnius Žalgirio g. 88A
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju