Mokymo programos
Krovinių Apskaitininko (talmano) Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362034402
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Krovinių kompanija yra specifinė įmonė, kuri perkrauna eksportinius ir importinius krovinius ir saugo juos. Kompanija perkrauna įvairiausių rūšių, svorio ir vertės krovinius, todėl joje vedama griežta krovinių apskaita. Visi į Kompaniją atvežti kroviniai yra perskaičiuojami, ir rezultatai sulyginami su juos lydinčiais dokumentais; įforminami jų priėmimo dokumentai. Kroviniai, siunčiami jų gavėjui, yra perskaičiuojami ir įforminami juos lydintys dokumentai. Krovinių apskaitos darbą, priėmimo ir lydinčių dokumentų įforminimą atlieka krovinių apskaitininkai (talmanai).
Ši programa skirta parengti krovinių apskaitininkus, sugebančius kvalifikuotai atlikti krovinių apskaitą: suskaičiuoti priimamus ir išduodamus krovinius, nustatyti krovinio svorį, teisingai įforminti atitinkamus krovinio priėmimo ir išdavimo dokumentus, ženklinti, defektuoti krovinius, laikytis saugos darbe taisyklių.
Programa parengta asmenims, turintiems vidurinį bendrąjį išsilavinimą ir pagal sveikatos būklę tinkamiems dirbti talmanu.
Mokymo trukmė - 12 savaičių. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį išsilavinimą negu numatyta programoje, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.
Mokymo programa numato teorinį ir praktinį mokymą. Teorinis mokymas vedamas įrengtose mokymo klasėse, panaudojant plakatus, schemas ir kitas vaizdumo priemones. Praktinis mokymas vedamas talmanų darbo vietose.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurį sėkmingai išlaikę asmenys įgyja krovinių apskaitininko kvalifikaciją, ir jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgijęs kvalifikaciją, krovinių apskaitininkas (talmanas) gali įsidarbinti Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje esančiose įmonėse, kurios vykdo krovinių perkrovos darbus iš laivų į krantines (vagonus, sandėlius ir kt.) ir atvirkščiai.
Mokymo programą parengė AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" specialistai.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju