Mokymo programos
Sandėlininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362034503
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 19 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši programa skirta sandėlininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą sandėlininko darbe. Programoje numatytų dalykų įsisavinimas suteiks žinių, mokėjimų ir įgūdžių atitinkančių šiuolaikines sandėlininko kompetencijas.
Sandėlininko programos atsiradimą sąlygojo darbdavių poreikis sandėlininko profesinei kvalifikacijai. Tai rodo skelbimai periodiniuose leidiniuose, sandėlininko specialybės darbuotojų poreikio registracija darbo biržų duomenų bazėse, pokalbiai su darbdaviais, asmenų norinčių įsigyti tam tikras kompetencijas pageidavimai. Sandėlininko mokymo programos įgyvendinimas atitinka darbo rinkos poreikius.
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą sandėlio darbuotoją, gebantį profesionaliai organizuoti sandėlio darbą, vesti materialinę vertybių apskaitą, konsultuoti ir aptarnauti klientus bei taikyti darbe informacines technologijas.
Sandėlininko mokymo programos trukmė - 19 savaičių (760 valandų)
Sandėlininko kvalifikaciją gali įsigyti asmenys sulaukę 18 metų ir įgiję vidurinį išsilavinimą, todėl numatomas mokymosi režimas 40 akademinių valandų per savaitę.
Programoje numatyta 12 dalykų ir praktinis mokymas. Praktinis mokymas su atskirų dalykų praktiniais užsiėmimais klasėje sudaro 64,9 % viso mokymosi laiko.
Teorinių užsiėmimų metu besimokantieji susipažins su sandėlininko darbo organizavimo, profesinės etikos ir psichologijos, darbo higienos, saugos darbe, sandėlio įrengimų ir įrangos, apskaitos pagrindų, informacinių technologijų pagrindų dalykais. Būsimi sandėlininkai taip pat mokysis kompiuterizuotos sandėlio apskaitos, teisės pagrindų, maisto prekių, gamybos žaliavų ir gatavos produkcijos asortimento, pakavimo, ženklinimo, laikymo dalykų bei ne maisto prekių, gamybos žaliavų, komplektuojamųjų dalių ir detalių, gatavos produkcijos asortimento, pakavimo, ženklinimo, laikymo, užsienio kalbos dalykų. Kiekvieno dalyko mokymas baigiamas egzaminu arba įskaita.
Mokiniai gebės kvalifikuotai vertinti apskaitos informaciją, registruoti ūkinius procesus dokumentuose, mokės juos surašyti, gebės priimti ir išduoti, pajamuoti ir inventorizuoti materialines vertybes, suvoks piniginių operacijų ir mokesčių apskaitą., išmoks dirbti kompiuteriu ir naudojantis juo pateikti informaciją vartotojams. Besimokantieji susipažins su kompiuterizuotos sandėlio apskaitos ypatumais, išmoks apskaityti atsargų judėjimo operacijas kompiuterinės apskaitos programos pagalba, supažins su atsargų valdymu, taip pat mokiniai susipažins su galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sutarčių, poilsio ir darbo laiko, materialinės atsakomybės sritis, įgys jų darbui būtinų teisinių žinių. Užsienio kalbos mokiniai mokysis atsižvelgiant į turimus užsienio kalbos pagrindus. Išklausę užsienio kalbos kursą mokiniai sugebės susišnekėti paprasčiausiomis buitinėmis temomis, perskaityti prekes palydinčius dokumentus, atsakyti į telefono skambučius, suprasti prekių ir žaliavų ženklinimo rekvizitus.
Asmenys, įvykdę sandėlininko mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą (kurio metu mokinys vertinamas už atskirų dalykų (žr. mokymo planą) teorijos žinias ir praktinį darbą) gauna valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100).
Sandėlininko kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti sandėlininku individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KOMPETENCIJOS:
- Žinoti darbo higienos, saugos darbe reikalavimus.
- Žinoti sandėlio ūkio organizavimo norminius aktus ir teisės pagrindus;
- Žinoti sandėlio darbo organizavimo ypatumus;
- Žinoti sandėlio įrengimus ir įrangą;
- Žinoti profesinės etikos ir psichologijos pagrindus;
- Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
- Gebėti, suprasti ir susikalbėti užsienio kalba (anglų arba vokiečių);
- Mokėti taikyti informacines technologijas;
- Žinoti maisto prekių, gamybos žaliavų ir gatavos produkcijos asortimentą, pakavimą ženklinimą, laikymo sąlygas, charakteristikas, kokybės savybes ir naudojimo normas, garantinius terminus;
- Žinoti ne maisto prekių, gamybos žaliavų ir gatavos produkcijos asortimentą, pakavimą ženklinimą, laikymo sąlygas, charakteristikas, kokybės savybes ir naudojimo normas, garantinius terminus;
- Suvokti apskaitos svarbą sandėlininko darbe;
- Žinoti ir gebėti taikyti sandėlio apskaitos dokumentaciją;
- Žinoti sandėlio apskaitos vedimo tvarką ir mokėti ją taikyti;
- Mokėti atlikti sandėlio materialinių vertybių inventorizaciją

DARBO APRAŠYMAS
Sandėlio darbo organizavimas;
Klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
Informacinių technologijų taikymas;
Sandėlio apskaitos vedimas.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju