Mokymo programos
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034702
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 22 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti įmonės darbo organizatorius, gebančius organizuoti nedidelės įmonės darbą, jai vadovauti, tvarkyti pagrindinę įmonės dokumentaciją, dirbti kompiuteriu, bendrauti užsienio kalba su klientais.
Būsimieji įmonės darbo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi vadybos, ekonomikos teorijos pagrindų, įmonių ekonomikos ir finansų, teisės pagrindų, psichologijos pagrindų, rinkodaros, buhalterinės ir mokesčių apskaitos, darbo su asmeniniu kompiuteriu, užsienio kalbos (anglų arba vokiečių), dokumentų rengimo.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės darbo organizavimo, vadovavimo, darbo su pagrindinėmis MS Office programomis, dokumentų tvarkymo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama įmonės darbo organizatoriaus kvalifikacija.
Baigus įmonės darbo organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo profesijų srities, darbo organizavimo posričio ar aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įmonės darbo organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo organizatoriumi, verslo vadybininku.
Asmuo, įgijęs įmonės darbo organizatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti taikyti įmonės steigimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, bendradarbiauti su partneriais, klientais, užmegzti dalykinius ryšius, vertinti įmonės veiklą, planuoti įmonės išteklius, pagrįsti jų finansavimo šaltinius, sudaryti įmonės darbo planą, organizuoti susitikimus, pristatymus, parengti ir vesti derybas lietuvių ir užsienio kalbomis, organizuoti personalo darbą, rengti organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus, juos tinkamai įforminti pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dirbti kompiuteriu įvairiomis taikomosiomis programomis, tvarkyti turto ir nuosavybės apskaitą, parengti kai kuriuos finansinės atskaitomybės dokumentus;žinoti verslo įmonių tipus ir ypatumus, mokėti nustatyti tinkamiausią numatomos įmonės tipą, žinoti verslo plano rengimo ypatumus, darbo su kompiuteriu pagrindus, rinkos aplinką, rinkodaros informacijos gavimo būdus, sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo su vartotojais kriterijus, derybų, susitikimų ir pristatymų organizavimo ir vedimo principus, Lietuvos mokesčių sistemos ypatumus, apskaitos tvarką, formas, žinoti, kaip tvarkyti bylas pasibaigus kalendoriniams metams, dokumentų saugojimo taisykles ir terminusmokėti efektyviai organizuoti savo ir padalinio darbą, vadovauti žmonių grupei, greitai spręsti problemas, prisitaikyti prie pasikeitusios rinkos padėties, būti iniciatyviu, atkakliu ir sąžiningu
Įmonės darbo organizatoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal įmonės darbo organizatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti įmonės darbo organizatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję įmonės darbo organizatoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vadybininko, viduriniosios grandies vadovo darbą įvairių tipų įmonėse, gali įsteigti privačią įmonę, vadovauti mažai uždarajai akcinei bendrovei, būti mažos įmonės direktoriaus pavaduotoju, padėjėju, administratoriumi.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ MOKYMO CENTRAS Vilnius Žalgirio g. 88A
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla Plungės r. Mendeno g. 7
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Pasvalio r. Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju