Mokymo programos
Verslo įmonių Kompiuterininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362048201
Kodas pagal ISCED: 33348
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Kompiuterija
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 26 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, o taip pat vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems aukštąjį, aukštesnį ir vidurinį išsilavinimą, bet neturintiems kompiuterių vartojimo žinių, dėl to darbo rinkoje paklausa jiems yra mažesnė.
Verslo įmonių kompiuterininkų, sugebančių gerai orientuotis šiandieniniame versle, o ypatingai gerai sugebėti organizuoti darbą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, taikant kompiuterines technologijas poreikis didėja. Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa leidžia paruošti darbuotojus, kurie darytų verslo įmones mažiau priklausomas nuo stambių kompiuterinių ir programuotojų kompanijų, teikiančių paslaugas aukštomis kainomis. Leistų aktyviau vystyti informacinės visuomenės plėtrą.
Programa suskirstyta į keturis modulius, iš kurių du skirti kompiuterių vartojimo ir programavimo pagrindams bei kompiuterinės įrangos administravimui, vienas - verslo įmonės ekonominėms informacinėms sistemoms atskleisti bei praktinio mokymo modulis. Programą sudaro 14 mokymo dalykų, kurie apjungti į 3 modulius: "Kompiuterių vartojimo pagrindai veikiančioje įmonės struktūroje"; "Kompiuterinių programų pagrindai ir kompiuterizuotos įmonės valdymas"; "Ekonominės informacinės sistemos". Praktinis mokymas (praktinio mokymo modulis kartu su atskirų dalykų praktiniais užsiėmimais) sudaro virš 50 proc. viso mokymosi laiko.
Vykdant mokymo programą būsimas verslo įmonių kompiuterininkas įgys reikalingų žinių ir profesinių darbo įgūdžių, būtinų darbui versle.
Teorinio mokymo užsiėmimuose besimokantieji mokysis dirbti visuose įmonės veiklos srityse naudojant kompiuterį, programas ir lokalius kompiuterinės įrangos tinklus. Jie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažins su konkrečios įmonės veikla, išmoks organizuoti įmonės darbą, atlikti tyrimus, vykdyti verslo kontaktus tarptautinėse rinkose. Praktinį mokymą atliks realioje įmonės veikloje arba situaciniame įmonės veiklos modeliavime.
Praktinio mokymo metu mokiniai turės parašyti įmonės veiklos valdymo programas, įvertinti kompiuterinės įrangos būklę ir paruošti jos administravimo gerinimo projektus.
Verslo įmonių kompiuterininko mokymas baigiamas paruoštų praktinių užduočių gynimu, kurio metu mokiniai vertinami už atskirų dalykų teorijos žinias ir praktinius įgūdžius.
Sėkmingai baigusiems mokymą asmenims suteikiama verslo įmonių kompiuterininko kvalifikacija ir išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Įgijęs verslo įmonių kompiuterininko kvalifikaciją asmuo gali dirbti bet kurioje verslo įmonėje įstaigoje arba organizuoti savo verslą.
Veiklos sfera
Verslo įmonių kompiuterininko veiklos sfera - smulkaus ir vidutinio verslo įmonių poreikių tenkinimas, aptarnaujant pagrindines įmonės veiklos sferas: komunikaciją ir raštvedybą, buhalterinę apskaitą, maketavimo bei grafikos darbus, susietus su įmonės veiklos poreikiais O taip pat nedidelės apimties taikomųjų programų rašymas, gebėjimas dirbti Internete finansų, prekių, darbo ir mokslinės informacijos rinkose, mokėjimas administruoti kompiuterinę įrangą.
Verslo įmonių kompiuterininkas rašo nedidelės apimties, tikrina ir naudoja kompiuterių programas, kad patenkintų kompiuterių sistemų vartotojų poreikius.
Atliekamos užduotys:
a) programos tikslų ir paskirties, rezultatų reikalavimų, įvedamų duomenų pobūdžio ir šaltinių analizavimas, vidiniai patikrinimai ir kitos kontrolės priemonės, konsultuojantis su kompiuterių sistemų projektuotojais ir analitikais bei konkrečios srities specialistais;
b) išsamių loginių darbo eigos diagramų ir grafikų parengimas bei duomenų įvedimo ir kompiuterio apdorojimo operacijų žingsnių eiliškumo nustatymas;
c) kompiuterių programų ir jų dokumentų naudojimas, atsižvelgiant į duomenų įvedimo ar rezultatų specifikacijų bei techninės įrangos konfigūracijos pokyčius;
d) susijusių užduočių atlikimas;
e) vadovavimas kitiems darbuotojams.
Kompiuterių įrangos operatoriai naudoja ir kontroliuoja kompiuterinius įrenginius, naudojamus skaitmeniniams duomenims užrašyti, laikyti, perduoti ir jiems pavaizduoti raidžių, skaičių ar grafų forma ekrane, popieriuje ar juostoje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Veiklos sfera
Verslo įmonių kompiuterininko veiklos sfera - smulkaus ir vidutinio verslo įmonių poreikių tenkinimas, aptarnaujant pagrindines įmonės veiklos sferas: komunikaciją ir raštvedybą, buhalterinę apskaitą, maketavimo bei grafikos darbus, susietus su įmonės veiklos poreikiais O taip pat nedidelės apimties taikomųjų programų rašymas, gebėjimas dirbti Internete finansų, prekių, darbo ir mokslinės informacijos rinkose, mokėjimas administruoti kompiuterinę įrangą.
Verslo įmonių kompiuterininkas rašo nedidelės apimties, tikrina ir naudoja kompiuterių programas, kad patenkintų kompiuterių sistemų vartotojų poreikius.
Atliekamos užduotys:
a) programos tikslų ir paskirties, rezultatų reikalavimų, įvedamų duomenų pobūdžio ir šaltinių analizavimas, vidiniai patikrinimai ir kitos kontrolės priemonės, konsultuojantis su kompiuterių sistemų projektuotojais ir analitikais bei konkrečios srities specialistais;
b) išsamių loginių darbo eigos diagramų ir grafikų parengimas bei duomenų įvedimo ir kompiuterio apdorojimo operacijų žingsnių eiliškumo nustatymas;
c) kompiuterių programų ir jų dokumentų naudojimas, atsižvelgiant į duomenų įvedimo ar rezultatų specifikacijų bei techninės įrangos konfigūracijos pokyčius;
d) susijusių užduočių atlikimas;
e) vadovavimas kitiems darbuotojams.
Kompiuterių įrangos operatoriai naudoja ir kontroliuoja kompiuterinius įrenginius, naudojamus skaitmeniniams duomenims užrašyti, laikyti, perduoti ir jiems pavaizduoti raidžių, skaičių ar grafų forma ekrane, popieriuje ar juostoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Kupiškio r. Smilgių k., Noriūnų sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija Šiauliai Dvaro g. 87
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju