Mokymo programos
Buitinių Elektros Prietaisų Ir šaldytuvų Taisytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362052201
Kodas pagal ISCED: 33352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 20 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojus, gebančius nustatyti gedimo vietą, apibūdinti buitinių prietaisų gedimų šalinimo technologinio proceso eigą, remontuoti buitinius elektros prietaisus, patikrinti suremontuotus prietaisus, pajungti buitinius prietaisus, atlikti buitinių elektros prietaisų techninės priežiūros darbus.
Siekiant šių tikslų būsimieji buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojai mokomi elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų, elektrotechninių medžiagų, metrologijos ir elektrinių matavimų, buitinių prietaisų ir įrengimų valdymo aparatų, elektros pavarų, buitinės technikos automatikos, buitinių elektros prietaisų ir įrengimų instaliacijos ir techninio aptarnavimo, bendrosios šaltkalvystės, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų.
Praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė -11 savaičių.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo kvalifikacija.
Baigus buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo programą, mokslus galima tęsti pagal aukštesniojo arba aukštojo mokslo inžinerines profesijas.
Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti buitinės technikos taisytoju.
Asmuo, įgiję buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti pasirinkti reikiamus darbo įrankius ir matavimo prietaisus ir naudotis jais, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas pagal technologijos reikalavimus, atlikti elektros variklių, pavarų, valdymo aparatų montavimo, priežiūros ir remonto darbus, parinkti ir panaudoti reikiamas elektrotechnines medžiagas, elektronikos elementus ir detales, nustatyti buitinių elektros prietaisų gedimus, šalinti buitinių elektros prietaisų gedimus, atlikti buitinių elektros prietaisų montavimo ir prijungimo, prietaisų techninės priežiūros darbus, skaityti ir braižyti elektrines schemas, saugiai dirbti.
- žinoti saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos gamtosaugos taisykles, žinoti elektrinius matavimo įrankius, įtaisus ir prietaisus, elektros variklių, pavarų, valdymo aparatų konstrukciją, veikimą ir panaudojimą.
- mokėti dirbti savarankiškai, kūrybiškai, atsakingai, bendrauti su klientais.
Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo centruose, darbo rinkos mokymo įstaigose.
Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Įgiję buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti taisytoju buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisyklose ar įmonėse, kuriose vykdomas buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų remontas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju