Mokymo programos
šaldymo įrengimų Mašinisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362052220
Kodas pagal ISCED: 33352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti šaldymo įrengimų mašinistus, sugebančius kvalifikuotai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti amoniakinius šaldymo įrenginius, atlikti jų einamąjį remontą.
Ši programa parengta vadovaujantis anksčiau taikyta licencijuota šaldymo įrengimų mašinistų, suteikiančių trečią šaldymo įrengimų mašinisto kvalifikacinę kategoriją, programa ir įvertinant šiandieninius darbdavių poreikius šios specialybės darbuotojų profesiniam pasirengimui bei darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
Programa taikytina asmenims, sulaukusiems 18 metų ir besimokantiems darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Programa numato teorinį ir praktinį šaldymo įrengimų mašinisto mokymą.
Teorinio mokymo užsiėmimuose mokiniai išsiaiškins elektrotechnikos, teorinius šalčio gavimo pagrindus, šaldymo agentų savybes, šaldymo įrenginių sudėtines dalis, jų paskirtį, veikimą, šaldymo proceso kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisų veikimą, darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimus, mokinsis skaityti nesudėtingus techninius brėžinius, montažines schemas.
Didžiąją šaldymo įrengimų mašinisto mokymo programos dalį (per 60 %) sudaro praktinis mokymas. Programa numato, kad praktinis mokymas turėtų būti organizuojamas dviem etapais. Pirmame etape praktinis mokymas vykdomas mokomosiose dirbtuvėse, kur, vadovaujant profesijos mokytojui, būsimieji šaldymo įrengimų mašinistai išmoksta pagrindinių šaltkalvystės darbų ir formuoja pirmuosius šaldymo įrenginių mazgų išardymo, surinkimo mokėjimus. Antras etapas skirtas pagrindinių šaldymo įrengimų mašinisto specialybei būdingų įgūdžių ugdymui ir įtvirtinimui. Šiame etape praktinis mokymas vykdomas įmonėse, eksploatuojančiose amoniakinius šaldymo įrengimus.
Baigus mokymo programą asmenys laiko kvalifikacijos egzaminą, susidedantį iš praktinių šaldymo įrengimų mašinisto darbo įgūdžių patikrinimo bei teorinių žinių egzamino.
Sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą asmenims suteikiama šaldymo įrengimų mašinisto kvalifikacija, ir jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100). Sėkmingai išlaikiusiais laikomi tie asmenys, kurie gauna teigiamus įvertinimus iš praktinių įgūdžių ir teorinių žinių patikrinimo.
Parengtas pagal šią mokymo programą šaldymo įrengimų mašinistas gali įsidarbinti maisto pramonės ir kitose įmonėse, kuriose eksploatuojami amoniakiniai šaldymo įrengimai.
Programą rengė Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centro specialistai. Po ekspertizės programa, atsižvelgiant į pateiktas ekspertų pastabas, pakoreguota LDRMT Mokymo programų skyriuje.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju